Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá khoản nợ số 2682

04/10/2023

1. Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, thông tin cụ thể như sau: 
1.1. Thông tin về khoản nợ: Tổng dư nợ đến thời điểm ngày 31/5/2023 là: 62.958.910.168 đồng (Sáu mươi hai tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, chín trăm mười nghìn, một trăm sáu mươi tám đồng). Trong đó: Dư nợ gốc: 26.002.325.357 đồng; Dư nợ lãi: 36.956.584.811 đồng. Chi tiết như sau:

(Đơn vị: đồng)

Hợp đồng tín dụng

Nhóm nợ

Dư nợ gốc

Nợ lãi

(tính đến 31/05/2023)

Tổng cộng

Hợp đồng tín dụng số 749031500045/HĐTD ngày 29/6/2007

Nợ XLRR

24.940.000

2.433.626.025

2.458.566.025

Hợp đồng tín dụng số 749031500045 ngày 21/5/2008

Nợ XLRR

862.867.120

2.725.902.360

3.588.769.480

Hợp đồng tín dụng số 3001LAV201000803 ngày 03/6/2010

Nợ XLRR

2.000.000

0

2.000.000

Hợp đồng tín dụng số 201000803/HĐTD ngày 20/9/2011

Nợ XLRR

25.111.900.943

24.292.144.369

49.404.045.312

Hợp đồng tín dụng số 3001LAV201000027/HĐTD ngày 20/01/2012

Nợ XLRR

617.294

7.504.912.057

7.505.529.351

1.2. Thông tin về tài sản bảo đảm: 

Thông tin chi tiết tài sản bảo đảm

Tình trạng pháp lý

Tài sản bảo đảm 1: Quyền sử dụng 1025 m2 đất bao gồm: 400 m2 đất ở và 625 m2 đất trồng cây lâu năm khác tại thửa đất số 80, tờ bản đồ số 24-D; địa chỉ thửa đất: Xóm Trại Mới, xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 956372 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 24/01/2006 cho hộ ông Kiều Đăng Vịnh.

- Hợp đồng thế chấp số 42 ký ngày 10/02/2007;

- Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định;

- Biên bản làm việc ngày 31/5/2023 giữa đại diện bên thế chấp là ông Kiều Đăng Vịnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và đại diện UBND xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

 

 

Tài sản bảo đảm 2: Quyền sử dụng 1196 m2 đất bao gồm: đất ở 200 m2, đất nuôi trồng thủy sản 996 m2 tại thửa đất số 164, tờ bản đồ số 24-D; địa chỉ thửa đất: Xóm Trại Mới, xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 941074 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 05/03/2008 cho ông Kiều Đăng Ninh.

- Hợp đồng thế chấp số 749031500045 ký ngày 20/07/2010;

- Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

Tài sản bảo đảm 3: Quyền sử dụng 816 m2 đất bao gồm: 400 m2 đất ở, 416 m2 đất trồng cây lâu năm khác tại thửa đất số 82, tờ bản đồ số 24-D; địa chỉ thửa đất: Xóm Trại Mới, xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 956374 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 24/01/2006 cho hộ ông Kiều Đăng Sang.

 

 

 

 

- Hợp đồng thế chấp số 42 ký ngày 10/02/2007;

- Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định;

- Biên bản làm việc ngày 31/5/2023 giữa đại diện bên thế chấp là ông Kiều Đăng Sang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và đại diện UBND xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tài sản bảo đảm 4: Quyền sử dụng 2.160 m2 đất bao gồm 400 m2 đất ở, 1.760 m2 đất trồng cây lâu năm khác; tại thửa đất số 225, tờ bản đồ số 24-d; địa chỉ thửa đất: Xóm Trại Mới, xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 001409 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 07/01/2008 cho bà Đỗ Thị Trâm.

- Hợp đồng thế chấp số 749031500045 ký ngày 23/05/2008;

- Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

Tài sản bảo đảm 5: Quyền sử dụng 7.000m2 đất bao gồm 400 m2 đất ở và 6.600 m2 đất trồng cây lâu năm khác tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số K3; địa chỉ thửa đất: Xóm Nhòn, xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 795031 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 29/07/2008 cho ông Kiều Văn Kiến.

- Hợp đồng thế chấp số 01/2012 ký ngày 10/01/2012;

- Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

Tài sản bảo đảm 6:

- Tên tài sản: Toàn bộ hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho, gỗ và hàng thành phẩm gồm nhóm đồ gỗ nội thất xuất khẩu, nhóm hàng ngoại thất xuất khẩu, nhóm đồ gỗ xây dựng, nhóm đồ thủ công mỹ nghệ.

- Địa chỉ tài sản: Xóm Chùa, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

- Tên chủ tài sản: Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 3001022815077 ngày 15/04/2009; số công chứng 2183, quyển: 01/2010TP-CC-SCC/HĐGD ngày 21/05/2010 tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Hòa Bình;

- Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

2. Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC). Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 28.518.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ năm trăm mười tám triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản; chi phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (nếu có).

4. Tiền đặt trước: 2.851.800.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm năm mươi mốt triệu tám trăm nghìn đồng/hồ sơ).

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ). 

6. Kế hoạch tổ chức đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/10/2023 đến ngày 11/10/2023 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản và các tài liệu liên quan đến tài sản: Từ ngày 04/10/2023 đến ngày 11/10/2023 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng; Agribank Chi nhánh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Địa chỉ: Tiểu khu 12 – thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình); Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình (Địa chỉ: số 1/175, đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình) hoặc Agribank AMC (Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 10/10/2023, ngày 11/10/2023 và đến 17h00 ngày 12/10/2023. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.
- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty theo nội dung Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng ban hành.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 11h00 ngày 13/10/2023 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00; trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).
Lưu ý:
- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với toàn bộ các rủi ro xảy ra (nếu có), kể cả những rủi ro về mặt pháp lý của khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ trong trường hợp mua được khoản nợ.
- Rủi ro tiềm ẩn: Được hiểu là những khả năng xấu, bất lợi của khoản nợ và tài sản đảm bảo của khoản nợ có thể xảy ra đối với người mua được khoản nợ. 
Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, Agribank AMC; Agribank Chi nhánh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (các giao dịch này được xác định là trái pháp luật); các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản... 
Những rủi ro này, Agribank AMC; Agribank Chi nhánh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, Agribank AMC; Agribank Chi nhánh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng minh bạch tối đa thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin, hồ sơ có được để khách hàng đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với toàn bộ các rủi ro xảy ra (nếu có) trong trường hợp mua được khoản nợ. Agribank AMC; Agribank Chi nhánh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng không chịu trách nhiệm giải quyết đối với tất cả những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.  
Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.         
- Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 
- Điện thoại: 02462.861.568 
- Email: daugiathanhhung@gmail.com
- Website: https://daugiathanhhung.com.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi