Agribank chi nhánh Hòa Bình đăng tải thông tin bán đấu giá tài sản tại Thạch Thất

30/11/2021

Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm. Chi tiết tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất số AN795110.

- Địa chỉ tài sản: Xóm Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

- Diện tích: 9.066 m2 . (Chín nghìn không trăm sáu mươi sáu mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 9.066 m2.

+ Sử dụng chung: không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 400 m2; Đất trồng cây lâu năm khác là: 8.666 m2.

- Thời hạn sử dụng đất: 400 m2: Lâu dài; 8.666 m2: sử dụng đến tháng 12/2057.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm bán đấu giá lần thứ 16 là:

+ Bằng số: 13.177.400.000 đồng.

+ Bằng chữ: Mười ba tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng.

2. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất số AM 987576.

- Địa chỉ tài sản: Xóm Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

- Diện tích: 1.800 m2 . (Một nghìn tám trăm mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 1.800 m2.

+ Sử dụng chung: không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 200 m2; Đất trồng cây lâu năm khác là: 1.600 m2.

- Thời hạn sử dụng đất: 200 m2: Lâu dài; 1.600 m2: sử dụng đến tháng 12/2057.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm bán đấu giá lần thứ 16 là:

+ Bằng số: 2.616.300.000 đồng.

+ Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm mười sáu triệu ba trăm nghìn đồng.

Chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản được ghi tại thông báo bán đấu giá tài sản đính kèm, tại đây

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi