Agribank chi nhánh Hòa Lạc - Hà Nội 1 đăng tải thông báo bán đấu giá khoản nợ

21/08/2020

I. Thông tin về tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá:

+ Là tài sản thế chấp của khách hàng thế chấp tại Agribank chi nhánh Hòa Lạc, gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cụ thể như sau:

+ Là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận QSDĐ số: T 409809, diện tích 448 m2 đất ở, tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 04. Do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 04/07/2002 cho hộ ông Nguyễn Gia Đệ.

+ Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4 và công trình phụ diện tích 125m2

+ Địa chỉ thửa đất: Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

+ Giá khởi điểm là: 1.298.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu đồng)

+ Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng

II. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín không hạn chế số vòng tại hội trường tổ chức cuộc đấu giá

III. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

IV. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính,Từ ngày  24 / 08 /2020 đến ngày 26 / 08 /2020;

V. Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Agribank chi nhánh Hòa Lạc, Hà Nội I.

+ Địa chỉ nhận hồ sơ: Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội

+ Điện thoại liên hệ:  0988346465(Trà), 0984900339(Hương)

VI. Tiêu chí lựa chọn:

+ Mọi tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:

6.1. Cơ sở vật chất:

+ Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại đấu giá tài sản phát mại.

+  Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

+  Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

6.2. Về năng lực kinh nghiệm:

+ Có kinh nghiệm trong việc tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm;

+ Có ít nhất 50 hợp đồng dịch vụ bán đấu giá “Tài sản bảo đảm” đã tổ chức bán đấu giá thành công, kể từ ngày luật đấu giá tài sản có hiệu lực (01/7/2017) đến nay;

“Ưu tiên những đơn vị có nhiều hợp đồng bán đấu giá tài sản bảo đảm đã bán thành công”

+ Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

6.3. Tiền thù lao dịch vụ:

+ Có thù lao dịch vụ đấu giá hợp lý, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

VII. Hồ sơ đăng ký:

+ Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.

+ Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.

+ Hóa đơn tài chính (bản phô tô sao y) chứng minh năng lực thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm đã bán thành công.

+ Có phương án đấu giá khả thi và các cam kết khác của khách hàng.
Lưu ý:

+ Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi đến cho Agribank chi nhánh Hòa Lạc theo đúng thời gian quy định.

+ Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được lựa chọn theo quy định của pháp luật.

+ Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo kết quả, sẽ được hiểu là không được lựa chọn.

+ Agribank chi nhánh Hòa Lạc sẽ không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn;

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi