Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

04/11/2021

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất số AN795110.
- Địa chỉ tài sản: Xóm Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
- Diện tích: 9.066 m2 . (Chín nghìn không trăm sáu mươi sáu mét vuông)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: 9.066 m2.
+ Sử dụng chung: không.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 400 m2; Đất trồng cây lâu năm khác là: 8.666 m2.
- Thời hạn sử dụng đất: 400 m2: Lâu dài; 8.666 m2: sử dụng đến tháng 12/2057.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Giá khởi điểm bán đấu giá lần thứ 15 là: 
+ Bằng số: 13.177.400.000 đồng. 
+ Bằng chữ: Mười ba tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng.
2. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất số AM 987576.
- Địa chỉ tài sản: Xóm Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
- Diện tích: 1.800 m2 . (Một nghìn tám trăm mét vuông)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: 1.800 m2.
+ Sử dụng chung: không.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 200 m2; Đất trồng cây lâu năm khác là: 1.600 m2.
- Thời hạn sử dụng đất: 200 m2: Lâu dài; 1.600 m2: sử dụng đến tháng 12/2057.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Giá khởi điểm bán đấu giá lần thứ 15 là: 
+ Bằng số: 2.616.300.000 đồng. 
+ Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm mười sáu triệu ba trăm nghìn đồng.
3. Địa điểm của các tài sản nêu trên: tại xóm Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 
4. Đối tượng ưu tiên tham gia xử lý tài sản: người thế chấp tài sản, người vay tiền, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tài sản, người được ủy quyền chuộc tài sản đều được ưu tiên đăng ký tham gia xử lý tài sản (mua, chuộc tài sản) với điều kiện phải nộp hồ sơ và nộp tiền tại Công ty Đấu giá (các khoản tiền phải nộp gồm: tiền chuộc tài sản hoặc tiền trả nợ khoản vay và chi phí xử lý, đấu giá tài sản).
5. Đối tượng trả nợ tiền vay Ngân hàng: khi trả nợ Ngân hàng phải chuyển tiền qua Công ty Đấu giá.
6. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (gọi tắt là hồ sơ) và nộp đủ tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá.
8. Địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá.
9. Thời hạn mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021.
10. Thời hạn nộp tiền đặt trước: trong ngày 12/11/2021.
11. Thời gian dự kiến mở cuộc đấu giá: từ 15 giờ, ngày 16/11/2021.
12. Địa điểm mở cuộc xử lý, đấu giá: tại Công ty Đấu giá.
13. Thông tin chi tiết khác: có trong hồ sơ tham gia đấu giá bán cho khách hàng; nếu cần giải thích thêm xin liên hệ với Công ty Đấu giá, số điện thoại của Đấu giá viên 0912.208.913.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi