Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

13/10/2021

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
1.1. Tên cơ quan: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Agribank tỉnh Hòa Bình).
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: số 1/175 Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình;
1.3. Số điện thoại: 02183.895533;
1.4. Số Fax:           02183.895533;
1.5. Số tài khoản: 459101, mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hoà Bình;
1.6. Người đại diện: ông Phạm Kiên Cường - Giám đốc.
Người đại diện theo ủy quyền là: ông Bùi Văn Sơn - Phó Giám đốc (Theo quyết định số 538/NHNo.HB-KTNB ngày 19/04/2021 của Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình).
2. Thông tin tài sản
2.1. Tài sản thứ nhất:
- Tài sản là Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN795110 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 30/07/2008.
- Tên người sử dụng đất: Ông Kiều Đăng Sang.
- Được quyền sử dụng:
+ Thửa đất số 134, tờ bản đồ số 23-c.
+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
+ Diện tích: 9066 m2.
+ Mục đích, thời hạn sử dụng: đất ở 400m2, lâu dài; đất trồng CLN 8666m2, đến tháng 12/2057.
- Tài sản gắn liền với đất: không.
- Thực trạng tài sản: tài sản được đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng quy định.
- Tổng giá khởi điểm tài sản bán đấu giá là: 13.177.400.000 đồng (Mười ba tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).
2.2. Tài sản thứ hai:
- Tài sản là Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM987576 do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 24/06/2008.
- Tên người sử dụng đất: Ông Kiều Đăng Sang.
- Được quyền sử dụng:
+ Thửa đất số 155, tờ bản đồ số 23-c.
+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
+ Diện tích: 1800 m2.
+ Mục đích, thời hạn sử dụng: đất ở 200m2, lâu dài; đất trồng CLN 1600m2, đến tháng 12/2057.
- Tài sản gắn liền với đất: không.
- Thực trạng tài sản: tài sản được đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng quy định.
- Tổng giá khởi điểm tài sản bán đấu giá là: 2.616.300.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm mưới sáu triệu ba trăm ngàn đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có trang thiết bị đầy đủ để phục vụ quá trình tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá: Xây dựng phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Cần công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức đấu giá.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có Giấy đăng ký hoạt động của doang nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tổ chức đăng ký phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của Tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là: 04 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 1/175 Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình. 
- Số lượng nộp hồ sơ: 01 bộ.
5. Hồ sơ đăng ký gồm có:
- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Phương án tổ chức đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá. 
- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và tham gia đăng ký.
(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Bà Thúy - 0912736246, bà Linh - 0989620989).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi