Agribank AMC thông báo bán đấu giá tài sản bản đảm số 1473

09/08/2022

1. Tổ chức đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – C/n Hà Nội (Địa chỉ: số nhà B17 lô 6 KĐT Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)

2. Người có tài sản đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (Agribank Chi nhánh Hà Thành) - Địa chỉ: số 75, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đại diện cho bên có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD (được quyền xử lý tài sản theo Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ và ủy quyền xử lý nợ ký giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Hà Thành) - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của tài sản

3.1 Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 110 phố Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, cụ thể:

* Thửa đất:

- Vị trí: thuộc thửa đất số: 798/1F, tờ bản đồ số: A18 lập 1956; tọa lạc tại số 110 phố Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

- Diện tích: 100,8m2; - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;- Thời hạn sử dụng: Lâu dài; - Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ; - Diện tích sàn: 205,2m2; - Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng; - Cấp hạng: Cấp 3+4

Ghi chú: Tài sản trên đang được thế chấp tại Agribank Chi nhánh Hà Thành theo Hợp đồng thế chấp số công chứng 463/2018/HĐTC, quyển số 01-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/3/2018 được ký giữa Agribank Chi nhánh Hà Thành (bên nhận thế chấp) và Công ty TNHH AJMAL Việt Nam (bên thế chấp) tại Văn phòng công chứng A18, thành phố Hà Nội

3.2 Người có tài sản đấu giá; nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản và hồ sơ pháp lý kèm theo:

a. Người có tài sản đấu giá:

Bên nhận thế chấp tài sản-Bên có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Agribank Chi nhánh Hà Thành.

Địa chỉ: số 75, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

b. Đại diện cho bên có tài sản đấu giá:

Agribank AMC LTD (được ủy quyền xử lý tài sản theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số: 01/2022/HĐDV/CNHT-AMC ngày 06/6/2022 và văn bản ủy quyền số 01/2022/UQ.CNHT-AMC ngày 06/6/2022 giữa Agribank Chi nhánh Hà Thành và Agribank AMC LTD).

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

c. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản:

Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH AJMAL Việt Nam tại Agribank Chi nhánh Hà Thành.

d. Hồ sơ pháp lý kèm theo:

Hợp đồng tín dụng số 1303-LAV-201800167 ngày 13/3/2018 giữa Agribank Chi nhánh Hà Thành và Công ty TNHH AJMAL Việt Nam;

Hợp đồng tín dụng số 1303-LAV-201900221 ngày 23/3/2019 giữa Agribank Chi nhánh Hà Thành và Công ty TNHH AJMAL Việt Nam;

Hợp đồng thế chấp số công chứng 463/2018/HĐTC, quyển số 01-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/3/2018 được ký giữa Agribank Chi nhánh Hà Thành (bên nhận thế chấp) và Công ty TNHH AJMAL Việt Nam (bên thế chấp) tại Văn phòng công chứng A18, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CM 100370 do Sở TN&MT thành phố Hà Nội cấp ngày 05/3/2015;

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chứng nhận ngày 12/3/2018;

Biên bản làm việc v/v thỏa thuận xử lý tài sản bảo đảm ngày 10/6/2021 giữa Agribank Chi nhánh Hà Thành và Công ty TNHH AJMAL Việt Nam;

Thông báo v/v xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay ngày 11/6/2021 của Agribank Chi nhánh Hà Thành;

Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 22/6/2021 giữa Agribank Chi nhánh Hà Thành và Công ty TNHH AJMAL Việt Nam;

Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 01/2022/HĐDV/CNHT-AMC ký ngày 06/6/2022, giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Hà Thành;

Văn bản ủy quyền số 01/2022/UQ.CNHT-AMC ngày 06/6/2022 của Agribank Chi nhánh Hà Thành đối với Agribank AMC LTD về việc thực hiện xử lý khoản nợ của Công ty TNHH AJMAL Việt Nam tại Agribank Chi nhánh Hà Thành;

Công văn số 348/NHNo.HT-KHDN ngày 27/7/2022 của Agribank Chi nhánh Hà Thành v/v bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH AJMAL Việt Nam.

3.3 Hiện trạng tài sản đấu giá:

Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản bảo đảm cho khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn), phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của tài sản. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Hà Thành, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Những thông tin về tài sản đấu giá nêu tại khoản 3.1, Điều 3 của Thông báo này được mô tả theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CM 100370 do Sở TN&MT thành phố Hà Nội cấp ngày 05/3/2015. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá và cam kết nhận tài sản trúng đấu giá theo hiện trạng đã xem, tìm hiểu trước đó.

Trường hợp diện tích đất và tài sản gắn liền với đất thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định và chịu mọi chi phí phát sinh.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 22/8/2022 và ngày 23/8/2022 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: ngày 22/8/2022 và ngày 23/8/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội (Địa chỉ: số nhà B17 lô 6 KĐT Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) hoặc Agribank Chi nhánh Hà Thành (Địa chỉ: số 75, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội); hoặc Agribank AMC LTD (Địa chỉ: Tầng 8, 9 số 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Liên tục từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 26/8/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội (Địa chỉ: số nhà B17 lô 6 KĐT Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)

6. Giá khởi điểm: 60.500.000.000đồng

(Sáu mươi tỷ, năm trăm triệu đồng).

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản đấu giá theo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.

Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:

Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, chịu và nộp các loại thuế, phí gồm: lệ phí trước bạ, chịu các loại chi phí xử lý tài sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như tiền sử dụng đất, tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại... (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá và thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thuộc nghĩa vụ của chủ cũ tài sản hoặc người có tài sản đấu giá phải nộp (nếu có): người mua tài sản trúng đấu giá nộp thay chủ cũ tài sản và người có tài sản đấu giá.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/01 bộ hồ sơ).

8. Tiền đặt trước: 6.050.000.000đồng

(Sáu tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá tài sản

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 24/8/2022 đến ngày 26/8/2022 (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – C/n Hà Nội.

+ Số tài khoản: 1303066660666 mở tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành

9. Bước giá: 10.000.000đồng/bước giá.

10. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

10.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá: là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá.

+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.

10.2 Cách thức tham gia đấu giá:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao sao y gần nhất).

- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền, người đại diện Pháp Luật (bản sao y)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

Xác nhận xem tài sản đấu giá.

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- CMND của người tham gia đấu giá (bản sao y).

- Sổ hộ khẩu (bản sao y).

Xác nhận xem tài sản đấu giá.

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

11. Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

11.1. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

- Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

11.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.

a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

+ Số tiền đặt cọc: kể từ thời điểm đấu giá thành, số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

b. Thời hạn thanh toán:

+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

+ Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Toàn bộ số tiền mua tài sản được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - C/n Hà Thành, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – C/n Hà Thành.

d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An – C/n Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank C/n Hà Thành theo số tài khoản nêu tại khoản c Điều này.

Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được tài sản đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An – C/n Hà Nội.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/8/2022

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – C/n Hà Nội (Địa chỉ: số nhà B17 lô 6 KĐT Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Phương thức trả giá lên.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – C/n Hà Nội (Địa chỉ: số nhà B17 lô 6 KĐT Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Điện thoại: 0948.68.99.86 – 082.226.7799

- Agribank AMC LTD – Đ/c: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Đầu mối liên hệ: 0983237804 (Mr Cường).

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi