Agribank Chi nhánh Long Biên thông báo đấu giá khoản nợ 678

05/06/2023

1. Khoản nợ đấu giá: Là giá trị khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Kinh doanh Đô thị chưa thanh toán cho Agribank theo các Hợp đồng tín dụng (HĐTD) số: HĐTD số 01/2008 ngày 18/03/2008, HĐTD số 02 LAV ngày 12/01/2009 được ký giữa Bên cho vay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy (Agribank Chi nhánh Cầu Giấy) và Bên vay là Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng - Kinh doanh đô thị (UBI); HĐTD số 1480-LAV-201000247 ngày 31/05/2010, HĐTD số 1480- LAV-201000371/HĐTD ngày 09/09/2010 được ký giữa Bên cho vay là Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hà Nội - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ( nay là Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội) và Bên vay là Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng - Kinh doanh đô thị (UBI); và các Phụ lục hợp đồng tín dụng kèm theo. Khoản nợ đã được bàn giao cho Agribank Chi nhánh Long Biên theo Thông báo số 2760/NHNo-XLRR ngày 05/04/2019 của Tổng Giám đốc Agribank.
a) Thông tin khoản nợ: 
- Bên nợ là: Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Kinh doanh Đô thị.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Minh - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Đăng ký kinh doanh: 010146607 do sở KHĐT Hà Nội cấp thay đổi lần 9 chuyển sang Công ty TNHH MTV ngày 14/08/2012.
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà số 9, Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 11/04/2023 là: 1.412.711.885.039 đồng và 10.040.436 USD, trong đó: Nợ gốc là: 527.124.667.033 đồng và 5.834.250,66 USD; nợ lãi là: 885.587.218.006 đồng và 4.267.444,89 USD, gồm lãi trong hạn: 828.631.689.011 đồng và 4.267.444,89 USD, lãi quá hạn: 56.955.528.995 đồng.
- Theo Hợp đồng tín dụng số 01/2008 ngày 18/03/2008, Hợp đồng tín dụng số 02 LAV ngày 12/01/2009.
- Theo Hợp đồng tín dụng số 1480-LAV-201000247 ngày 31/05/2010, Hợp đồng tín dụng số 1480- LAV-201000371/HĐTD ngày 09/09/2010.
b) Thông tin tài sản thế chấp:
* Tài sản 1: Toàn bộ tài sản gắn liền với đất đã và đang hình thành trong tương lai bao gồm: Các công trình nhà máy, các tòa nhà, công trình xây dựng và mọi công trình khác được xây dựng, mua, nâng cấp và/hoặc gắn liền hay tọa lạc vĩnh viễn trong thời điểm hiện tại hoặc tương lai. Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn, các khoản bảo hiểm và các khoản thanh toán khác.
Toàn bộ tài sản thế chấp nêu trên gắn liền với hai thửa đất thuê tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 880837 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 09/12/2009 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 880838 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 09/12/2009. Cụ thể như sau:
- Thửa đất: 508, 509, tờ bản đồ số: 03/BĐĐC
- Địa chỉ thửa đất: xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Diện tích: 63.676,0m2 + 418.686,0m2
- Mục đích sử dụng: Xây dựng công trình Turbine Việt Nam
- Thời gian sử dụng: 50 năm (đến ngày 19/6/2058)
- Tình trạng pháp lý: Hợp pháp
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm.
* Tài sản 2: Toàn bộ dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ và các tài sản bảo đảm Nhà máy sản xuất turbine Việt Nam – Giai đoạn 1 hoạt động bình thường và mọi động sản khác được mua, nâng cấp và/hoặc gắn liền hay tọa lạc vĩnh viễn trong thời điểm hiện tại hoặc tương lai. Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn, các khoản bảo hiểm và các khoản thanh toán khác.
Toàn bộ tài sản trên được lắp đặt tại Nhà máy sản xuất turbine Việt Nam Giai đoạn 1 năm trên thửa đất: 508, 509; tờ bản đồ số: 03/BĐĐC tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Cụ thể như sau:
- Diện tích: 63.676,0m2 + 418.686,0m2
- Mục đích sử dụng: Xây dựng công trình Turbine Việt Nam
- Thời gian sử dụng: 50 năm (đến ngày 19/6/2058)
- Tình trạng pháp lý: Hợp pháp
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm.
Nguồn gốc khoản nợ: Khoản nợ xấu phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 01/2008 ngày 18/03/2008, Hợp đồng tín dụng số 02 LAV ngày 12/01/2009 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy (Agribank Chi nhánh Cầu Giấy) và Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng - Kinh doanh đô thị (UBI); Hợp đồng tín dụng số 1480-LAV-201000247 ngày 31/05/2010, Hợp đồng tín dụng số 1480- LAV-201000371/HĐTD ngày 09/09/2010 ký giữa Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hà Nội - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ( nay là Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng - Kinh doanh đô thị (UBI), và các Phụ lục hợp đồng tín dụng kèm theo.

2. Giá khởi điểm là: 1.649.873.313.996 đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm mười ba nghìn, chín trăm chín mươi sáu đồng).
Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá tự chịu các loại thuế , phí và chi phí  khác liên quan đến chuyển quyền, sở hữu của khoản nợ theo quy định của pháp luật.

3.Tiền đặt trước: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn)

4.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h00 phút ngày 12/06/2023; Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh. Địa chỉ: Số 7/8B, ngõ 8, đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Agribank Chi nhánh Long Biên Kính trình Quý Ban đăng tải thông tin trên trang Website Agribank về việc Agribank Chi nhánh Long Biên bán đấu giá khoản nợ nêu trên để chủ động tham gia mua, nếu có nhu cầu và hướng dẫn người có nhu cầu liên hệ với Agribank Chi nhánh Long Biên để biết thêm chi tiết.

Nội dung thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm đấu giá và các thông tin khác liên hệ:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh - Số 7/8B, ngõ 8, đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, số điện thoại Hotline: 0936308939;
- Ngân hàng Agribank Chi nhánh Long Biên - Số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ tại phòng Xử lý nợ : 02436501934;
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi