Agribank AMC LTD thông báo đấu giá

13/01/2021

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô; Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 
Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam; Số 194 Đường Giải Phóng, C3 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
1. Tên tài sản:  Bao gồm 06 thửa đất là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Dầu khí Kim Sơn tại Agibank Chi nhánh Nam Hà Nội, địa chỉ tài sản tại: Thôn Đông Ngạc, Xã Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Các thửa đất bao gồm:
- Thửa đất số 108: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bà Vũ Minh Phương và Bà Vũ Thị Phương Dung tại thửa đất số 108, tờ bản đồ số 11, diện tích 233m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 360138, số vào sổ cấp giấy H0283/QSDĐ/3429/QĐ-UB ngày 28/10/2005; Hiện tại đứng tên Ông Nguyễn Đình Thắng do chuyển nhượng theo hồ sơ số 050283.CN.1834.ĐN.
- Thửa đất số 109: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Đình Thắng tại thửa đất số 109, tờ bản đồ số 11, diện tích 103,0m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 742949, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CS 36730 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 06/12/2016 cho Ông Nguyễn Đình Thắng.
- Thửa đất số 110: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Đình Thắng tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 11, diện tích 110,0m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 742948, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CS 36727 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 06/12/2016 cho Ông Nguyễn Đình Thắng.
- Thửa đất số 04: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bà Phạm Thị Phi và Ông Vũ Đăng Hùng tại thửa đất số 4, tờ bản đồ số 11, diện tích 160m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 360133, số vào sổ cấp giấy H0278/QSDĐ/3429/QĐ-UB ngày 28/10/2005; Hiện tại đứng tên Ông Nguyễn Đình Thắng do chuyển nhượng theo hồ sơ số 050278.CN.1835.ĐN.
- Thửa đất số 111: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Vũ Đăng Hoà tại thửa đất số 111, tờ bản đồ số 11, diện tích 110m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 360135, số vào sổ cấp giấy H0280/QSDĐ/3429/QĐ-UB ngày 28/10/2005; Hiện tại đứng tên Ông Nguyễn Đình Thắng do chuyển nhượng theo hồ sơ số 050280.CN.1836.ĐN.
- Thửa đất số 112: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông Nguyễn Đình Thắng tại thửa đất số 112, tờ bản đồ số 11, diện tích 117,0m2, có địa chỉ tại Thôn Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 742950, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CS 36728 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 06/12/2016 cho Ông Nguyễn Đình Thắng.
2. Nguồn gốc: Là tài sản bảo đảm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội.
3. Giá khởi điểm bán đấu giá gộp cả 06 thửa đất: 38.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng chẵn)
+ Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác ( Ngoài chi phí phát mại, đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản). Người trúng đấu giá có trách nhiệm nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp. 
4. Bước giá: 20.000.000 đồng ( Hai mươi triệu đồng chẵn)
5. Tiền đặt trước: 3.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)
6. Tiền bán hồ sơ:  500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 29/01/2021 trong giờ hành chính. Tại: Phòng 502, Toà 17T3, Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 
- Từ ngày 13/01/2021 đến hết ngày 29/01/2021 (Trong giờ hành chính). 
- Địa điểm xem tài sản: Thôn Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 
9. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:
- Từ ngày 27/01/2021 đến 10 giờ  ngày 29/01/2021 trong giờ hành chính.
- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản số: 1302201049649 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 01/02/2021, tại: Phòng 502, Toà 17T3, Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tùy thuộc vào số lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế.
11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
12. Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô - Phòng 502, Toà 17T3, Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 02462901638

 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi