Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm số 936

29/06/2022

1.Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Từ Liêm 
- Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố  Hà Nội, Việt Nam. 
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).
- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

2. Khoản nợ cần đấu giá:
Khoản nợ cần đấu giá: Khách hàng Nguyễn Thị Thủy
-  Giấy phép ĐKKD: hộ kinh doanh số 01K8009565
-  Địa chỉ: Xóm 18, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)
-  CMND số: 012647871 do CATP Hà Nội cấp ngày 24/10/2003.

3. Thông tin về khoản nợ: 
- Khách hàng đã ký kết 01 Hợp đồng tín dụng số: 3100–LAV–201201547 ngày 21 tháng 06 năm 2012. 
+ Giải ngân 3100LDS201202577 ngày 21/06/2012 số tiền 1.200.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng) ngày đến hạn 21/04/2013.
+ Giải ngân 3100LDS201202784 ngày 04/07/2012 số tiền 800.000.000 đ (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng) ngày đến hạn 21/04/2013.
- Mục đích vay vốn: Sản xuất kinh doanh hàng may mặc
- Tổng dư nợ: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn cho vay: 10 tháng
- Lãi suất cho vay: theo từng lần nhận nợ (theo lãi suất của NHNN quy định)
- Số tiền đã giải ngân: 2.000.000.000đ
- Dư nợ tại thời điểm 18/04/2022: Gốc 2.000.000.000đ ( Hai tỷ đồng chẵn).
- Lãi lũy kế đến 18/04/2022: Số tiền 883.737.516 (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm ba mươi bảy nghìn, năm trăm mười sáu đồng).
- Tổng cộng gốc và lãi đến 18/04/2022 số tiền: 2.883.737.516 đ (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm ba mươi bảy nghìn, năm trăm mười sáu đồng).  

4. Thông tin về tài sản bảo đảm: 
- Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 259530, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H 0034, số QĐ 1047/QĐ-UB do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 15/06/2005. Thửa đất số 99, tờ bản đồ số 46. Địa chỉ thửa đất: thôn Viên, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (Nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) thành phố Hà Nội. Diện tích 100 m2. Sử dụng riêng 100 m2, sử dụng chung 0 m2. Mục đích sử dụng đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.  Tài sản gắn liền với đất: Nhà B3, diện tích 60 m2. 
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ ba để bảo lãnh vay vốn ngân hàng số công chứng 2482.2011/HĐTC ngày 14/12/2011 tại  Văn phòng công chứng số 3 TP Hà Nội, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 14/12/2011 tại Văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Từ Liêm. Bên nhận thế chấp là Phòng giao dịch Cổ Nhuế - Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Từ Liêm (Nay là Agribank Chi nhánh Từ Liêm - PGD Cổ Nhuế), bên thế chấp là Ông Nguyễn Tất Thắng bảo lãnh vay vốn cho ông Nguyễn Đức Hòa và bà Nguyễn Thị Thủy. 

5. Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng số: 3100–LAV–201201547 ngày 21 tháng 06 năm 2012 giữa Khách hàng Nguyễn Thị Thủy với Agribank Chi nhánh Từ Liêm.  
- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản;
- Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng phát Hà Nội.

6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh Từ Liêm, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 2.335.826.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng).
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 30/6/2022 và ngày 01/7/2022 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam (Trong giờ hành chính) hoặc Agribank AMC hoặc Agribank Chi nhánh Từ Liêm - Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố  Hà Nội, Việt Nam. 
Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 phút ngày 01/7/2022 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

10. Tiền đặt trước: 233.582.000 đồng (Hai trăm ba mươi ba triệu, năm trăm tám mươi hai nghìn đồng). Tương đương 10% giá khởi điểm. đấu giá toàn bộ khoản nợ.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ Ngày 30/6/2022, ngày 01/7/2022 và trước 16h00 phút ngày 04/7/2022. (trong giờ hành chính).
 - Hình thức nộp: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 mở tại Agribank - CN Nam Hà Nội. 
Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

11. Bước giá: 10.000.000 đồng.

12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:
 - CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).
 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 10h30ngày 05/7/2022. 

- Địa điểm: Phòng 403 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
14.1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;
 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
14.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Người trúng đấu giá khoản nợ và người có khoản nợ đấu giá ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày đấu giá thành.
 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.
 - Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 70% số tiền còn lại của khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Từ Liêm. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Từ Liêm, theo số tài khoản: 459909 tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm.
 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Từ Liêm.

15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.

16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: 
Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282
- Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội: 
Địa chỉ: Phòng 402 Nhà A2 – Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974.      
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi