AMC đăng tải thông tin đấu giá khoản nợ

11/11/2021

1. Thông tin khoản nợ:

1.1. Thông tin khách hàng vay:

- Tên khách hàng: Công ty Cổ phần ACB Thăng Long.

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 0106136378 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/3/2013, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/01/2015

- Địa chỉ: 252 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà nội

1.2. Thông tin hợp đồng tín dụng:

Công ty Cổ phần ACB Thăng Long và Agribank Chi nhánh Tràng An đã ký kết Hợp đồng tín dụng số 1305-LAV-201500193 ngày 30/3/2015 với giá trị ghi sổ tính đến ngày 18/10/2021 như sau:

- Dư nợ gốc: 38.300.000.000 đồng.

- Dư nợ lãi: 32.869.650.000 đồng. Trong đó: lãi trong hạn: 23.110.600.000 đồng; Lãi quá hạn: 9.759.050.000 đồng.

Tổng: 71.169.650.000 đồng.

2. Nguồn gốc tài sản:

Là khoản nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tràng An

Thông tin về tài sản bảo đảm:

2.1. Tài sản 1: Cổ phần của Ông Nguyễn Hữu Bình tại Công ty Tài chính CP Điện Lực.

- Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Bình

- Mã cổ đông: F201102361

- Số cổ phần: 1.750.000 cổ phần

- Ngày phát hành: 11/03/2015

Hợp đồng cầm cố tài sản số công chứng 0281-2015/CCHBT-HĐCC giữa Ông Nguyễn Hữu Bình, bà Nguyễn Thị Hương, Công ty cổ phần ACB Thăng Long và Agribank Chi nhánh Tràng An được Văn Phòng Công Chứng Hai Bà Trưng –Thành Phố Hà Nội chứng nhận ngày 26/03/2015; Giấy xác nhận Phong Tỏa cổ phần

2.2. Tài sản 2: Cổ phần của Bà Nguyễn Thị Hương tại Công ty Tài chính CP Điện Lực.

- Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hương

- Mã cổ đông: F201102368

- Số cổ phần: 250.000 cổ phần

- Ngày phát hành: 11/03/2015

Hợp đồng cầm cố tài sản số công chứng 0282 -2015/CCHBT-HĐCCgiữa Ông Nguyễn Hữu Bình, bà Nguyễn Thị Hương, Công ty cổ phần ACB Thăng Long và Agribank Chi nhánh Tràng An được Văn Phòng Công Chứng Hai Bà Trưng –Thành Phố Hà Nội chứng nhận ngày 26/03/2015; Giấy xác nhận Phong Tỏa cổ phần

2.3. Tài sản 3: Cổ phần của Ông Tạ Minh Long tại Công ty Tài chính CP Điện Lực.

- Chủ sở hữu: Tạ Minh Long

- Mã cổ đông: F201102372

- Số cổ phần: 1.500.000 cổ phần

- Ngày phát hành: 11/03/2015

Hợp đồng cầm cố tài sản để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác số công chứng 0279-2015/CCHBT-HĐCC giữa Ông Tạ Minh Long, Công ty cổ phần ACB Thăng Long và Agribank Chi nhánh Tràng An được Văn Phòng Công Chứng Hai Bà Trưng –Thành Phố Hà Nội chứng nhận ngày 26/03/2015; Giấy xác nhận Phong Tỏa cổ phần

2.4. Tài sản 4: Cổ phần của Ông Nguyễn Hữu Hà An tại Công ty Tài chính CP Điện Lực.

- Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Hà An

- Mã cổ đông: F201102362

- Số cổ phần: 1.500.000 cổ phần

- Ngày phát hành: 11/03/2015

Hợp đồng cầm cố tài sản số công chứng 0277-2015/CCHBT-HĐCC giữa ông Nguyễn Hữu Hà An, bà Bá Tuyết Nhung, Công ty cổ phần ACB Thăng Long và Agribank Chi nhánh Tràng An được Văn Phòng Công Chứng Hai Bà Trưng –Thành Phố Hà Nội chứng nhận ngày 26/03/2015; Giấy xác nhận Phong Tỏa cổ phần

2.5. Tài sản 5: Cổ phần của Ông Kiều Văn Vượng tại Công ty Tài chính CP Điện Lực.

- Chủ sở hữu: Kiều Văn Vượng

- Mã cổ đông: F201102358

- Số cổ phần: 500.000 cổ phần

- Ngày phát hành: 11/03/2015

- Hợp đồng cầm cố tài sản số công chứng 0280-2015/CCHBT-HĐCC giữa Kiều Văn Vượng, bà Nguyễn Thị Quyên, Công ty cổ phần ACB Thăng Long và Agribank Chi nhánh Tràng An được Văn Phòng Công Chứng Hai Bà Trưng –Thành Phố Hà Nội chứng nhận ngày 26/03/2015; Giấy xác nhận Phong Tỏa cổ phần

2.6. Tài sản 6: Cổ phần của Ông Ngô Anh Tuấn tại Công ty Tài chính CP Điện Lực.

- Chủ sở hữu: Ngô Anh Tuấn

- Mã cổ đông: F201102371

- Số cổ phần: 750.000 cổ phần

- Ngày phát hành: 11/03/2015

- Hợp đồng cầm cố tài sản số công chứng 0275-2015/CCHBT-HĐCC giữa Ông Ngô Anh Tuấn, Công ty cổ phần ACB Thăng Long và Agribank Chi nhánh Tràng An được Văn Phòng Công Chứng Hai Bà Trưng –Thành Phố Hà Nội chứng nhận ngày 26/03/2015; Giấy xác nhận Phong Tỏa cổ phần

2.7. Tài sản 7: Cổ phần của Ông Nguyễn Hữu Tuấn tại Công ty Tài chính CP Điện Lực.

- Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Tuấn

- Mã cổ đông: F201102363

- Số cổ phần: 1.000.000 cổ phần

- Ngày phát hành: 11/03/2015

Hợp đồng cầm cố tài sản số công chứng 0278-2015/CCHBT-HĐCC giữa Ông Nguyễn Hữu Tuấn, bà Đinh Thị Thùy Trang, Công ty cổ phần ACB Thăng Long và Agribank Chi nhánh Tràng An được Văn Phòng Công Chứng Hai Bà Trưng –Thành Phố Hà Nội chứng nhận ngày 26/03/2015; Giấy xác nhận Phong Tỏa cổ phần.

3. Giá khởi điểm của khoản nợ:

Giá khởi điểm: 71.169.650.000 đồng (Bảy mươi mốt tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật. Khách hàng trúng đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá.

- Tiền đặt trước: 7.166.965.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)

- Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức: Trả giá lên từ giá khởi điểm.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký xem hồ sơ tài sản:

Ngày 11/11/2021 và ngày 12/11/2021 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian xem tài sản, hồ sơ tài sản:

Ngày 15/11/2021 và ngày 16/11/2021 (Trong giờ hành chính) tại nơi tọa lạc tài sản.

6. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h00 phút ngày 19/11/2021 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Ngày 17/11/2021, ngày 18/11/2021 và trước 16h00 phút ngày 19/11/2021.

Hình thức: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 mở tại Agribank - CN Nam Hà Nội.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

08 giờ 30 phút ngày 22/11/2021 tại Phòng 403 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).

9. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

10. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá tại khoản 4 điều 38 luật đấu giá tài sản 2016 và quy định của pháp luật liên quan. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ.

11. Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin và giải đáp xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội - Địa chỉ: Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - Điện thoại: 024.625.92974.

+ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt nam (Agribank AMC LTD) - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282.

+ Agribank Chi nhánh Tràng An – Địa chỉ: Số 01 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội – Điện thoại: 024.37755161.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi