Agribank Chi nhánh Cầu Giấy thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ

20/05/2020

I. Thông tin về khách nợ, khoản nợ vay và tài sản đảm bảo của khách hàng tại Chi nhánh như sau:
1. Thông tin về khách nợ:

- Tên khách hàng: Vũ Tuấn Anh.
- CMTD số 026086000714 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/7/2015.
- Địa chỉ: Số nhà 51, ngõ 1150, đường Láng (Cũ P8 nhà D, tổ 6A TT Liên đoàn Trắc địa), phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2. Thông tin về khoản nợ:
- Hợp đồng tín dụng số: 1507-LAV-201700502 ngày 28/6/2017 và các phụ lục hợp đồng tín dụng kèm theo ký giữa Agribank Chi nhánh Cầu Giấy và Ông Vũ Tuấn Anh.
- Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày tạm tính đến ngày 30/04/2020: 5.694.707.859 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm linh bảy nghìn, tám trăm năm mươi chín đồng). Trong đó:
+ Dư nợ gốc: 4.478.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu đồng).
+ Dư nợ lãi: 1.216.707.859 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười sáu triệu, bảy trăm linh bảy nghìn, tám trăm năm mươi chín đồng)
3. Thông tin tài sản bảo đảm: Tài sản đảm bảo bất động sản:
- Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: Số nhà 51, ngõ 1150 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Diện tích đất ở: 37.9m2, diện tích nhà ở: Tổng diện tích sử dụng 151,0 m2 tại thửa đất số 178, tờ bản đồ số 7E-III-29, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10109412887. Hồ sơ gốc số 2402-2004.QĐUB, do UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 10/9/2004 cho ông Vũ Khắc Thịnh và bà Nguyễn Thị Duyên.
* Tính pháp lý của tài sản đảm bảo: Đầy đủ
II. Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá khoản nợ.
1. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
2. Phương thức và thời hạn thanh toán:
- Phương thức thanh toán: Thanh toán trả ngay.
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 15 ngày sau khi bán đấu giá thành công.
3. Tiêu chí chọn đơn vị tổ chức đấu giá:
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công toàn bộ khoản nợ vay của khách hàng, bên có khoản nợ đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp, số lượng chi nhánh...).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;....
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Cầu giấy trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án bán đấu giá khoản nợ vay
5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời gian: trước 16h00 ngày 30/05/2020.
- Địa điểm: Phòng Tín dụng - Agribank Chi nhánh Cầu Giấy, địa chỉ: số 99 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại : 024.37910768      - Fax: 024.37932557
Người nhận thông tin:    
 Ông: Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Trưởng phòng phụ trách Tín dụng - Số điện thoại: 0912084966.
Bà Đỗ Thị Huyền - Cán bộ Tín dụng - Số điện thoại: 0986090186.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi