Agribank Chi nhánh Thăng Long thông báo bán đấu giá khoản nợ số 91

13/01/2023

1. Tên tài sản: 
Khoản nợ không có tài sản bảo đảm theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số 2502/2010/HĐTD-BĐ ngày 29/3/2010 giữa Công ty Vận tải Biển Đông (nay là Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long. 

2. Nguồn gốc khoản nợ:
Khoản nợ không có tài sản bảo đảm của Công ty Vận tải Biển Đông (nay là Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long xử lý khoản nợ theo quy định của Pháp luật để thu hồi nợ.

3. Giá khởi điểm của khoản nợ: 16.483.986.220 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, bốn trăm tám mươi ba triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm hai mươi đồng). Các loại chi phí liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.  

4. Người có khoản nợ đấu giá: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (Địa chỉ: Số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

5. Xem hồ sơ khoản nợ (trong giờ hành chính): Ngày 16/01/2023 và ngày 17/01/2023.
- Địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (Địa chỉ: Số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ: 100.000 đồng/01 bộ (Một trăm nghìn đồng trên một bộ).
- Tiền mua hồ sơ mời đấu giá khoản nợ: 400.000 đồng/01 bộ (Bốn trăm nghìn đồng trên một bộ).

7. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ (trong giờ hành chính): Từ 08h00’ ngày 13/01/2023 đến 16h30’ ngày 02/02/2023.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ: Từ 08h00’ ngày 01/02/2023 đến 16h30’ ngày 03/02/2023.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ: 1.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm triệu đồng./.).   

9. Tổ chức đấu giá: 10h00’ ngày 06/02/2023.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

11. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia (Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi