Agribank chi nhánh Hà Tây đăng tải thông tin bán đấu giá tài sản

02/07/2020

1. Tài sản đấu giá:

Toàn bộ quyền sử dụng đất có diện tích 61,5m2 thuộc thửa đất số 191B1-a, tờ bản đồ số 08

Địa chỉ tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BA 865999, số vào sổ cấp GCN: CH-00075 do UBND quận Hà Đông thành phố Hà Nội cấp ngày 25/5/2010 cho ông Nguyễn Văn Thực).

Đặc điểm tài sản:

- Địa chỉ thửa đất: Thửa đất số 191B1-a, tờ bản đồ số 08, địa chỉ tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Diện tích: 61,5m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 61,5m2, sử dụng chung: 0m2

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng QSD đất.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Là tài sản bảo đảm, được đưa ra đấu giá để thu hồi nợ theo quy định của Pháp luật.

2. Tổ chức đấu giá tài sản:

Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - ĐT: 024.73036056.

3. Người có tài sản đấu giá:

Agribank - Chi nhánh huyện Ứng Hòa Hà Tây.

Địa chỉ: Thôn Thanh Ấm, Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

4. Giá khởi điểm: 591.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi mốt triệu đồng).

5. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: 

- Tiền đặt trước: 59.100.000 đồng (Năm mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

6. Thời gian đăng báo: đăng 02 kỳ trên báo Pháp luật Việt Nam ngày 27/6/2020 và 01/7/2020.

7. Niêm yết công khai việc đấu giá tài sản:

Thông báo đấu giá được niêm yết công khai trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá, thời gian tiến hành thực hiện  việc niêm yết từ ngày 27/6/2020 đến ngày 04/7/2020 theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày đăng báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 17/7/2020 tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành hoặc tại Agribank - Chi nhánh huyện Ứng Hòa Hà Tây.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Trong giờ hành chính các ngày: 15, 16, 17/7/2020, vào TK Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

10. Thời gian và địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính các ngày 15, 16/7/2020 tại nơi có tài sản: thửa đất số 191B1-a, tờ bản đồ số 08, địa chỉ tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 20/7/2020 tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành (Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội – ĐT: 024.73036056).

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành (Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội – ĐT: 024.73036056).

- Agribank chi nhánh Ứng Hòa, Hà Tây: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội: ĐT: 0243.3882256, 0912902442, 0386798686 A Lã Anh Tuấn - TP Tín dụng; Fax: 0243.3882264. 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi