Agribank chi nhánh Hòa Bình đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty Cát Tường Thiên

06/01/2022

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

1.1. Tên cơ quan: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Agribank tỉnh Hòa Bình).

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: số 1/175, đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình;

1.3. Số điện thoại: 02183.895533;

1.4. Số Fax: 02183.895533;

1.5. Số tài khoản: 459101, mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hoà Bình;

1.6. Người đại diện: ông Phạm Kiên Cường. Chức vụ: Giám đốc.

Theo quyết định ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật số 389/QĐ-NHNo-PC ngày 23/03/2021 của Người đại diện theo pháp luật Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

1.7 Người đại diện theo ủy quyền là: Ông Bùi Văn Sơn. Chức vụ: Phó Giám đốc.

Theo Quyết định về việc ủy quyền lại việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật số 1589/NHNo.HB-KTNB ngày 25/11/2021 của Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Hoà Bình.

2. Thông tin tài sản

* Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất số BN275535, số thửa 25, tờ bản đồ số 10 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN275535 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 24/12/2012.

+ Địa chỉ: Tổ 13, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

+ Diện tích: 133 m2.

+ Tài sản gắn liền trên đất: không

* Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất số BN275536, số thửa 25A, tờ bản đồ số 10 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN275536 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 24/12/2012.

+ Địa chỉ: Tổ 13, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

+ Diện tích: 67,9 m2.

+ Tài sản gắn liền trên đất: không

* Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất số CI155455, số thửa 214, tờ bản đồ số 05 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 155455 do Sở tài nguyên và môi trường TP Hà Nội cấp ngày 22/06/2017.

+ Địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

+ Diện tích: 141 m2.

+ Tài sản gắn liền trên đất: không

* Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đất số BC223957, số thửa 385A, tờ bản đồ số 05 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC223957 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 27/12/2010.

+ Địa chỉ: Tổ 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

+ Diện tích: 151,4 m2.

+ Tài sản gắn liền trên đất: không

* Tài sản thứ năm: Quyền sử dụng đất số BN297013, số thửa 401D, tờ bản đồ số 05 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN297013 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 29/07/2013.

+ Địa chỉ: Nhân Trạch, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

+ Diện tích: 60,9 m2.

+ Tài sản gắn liền trên đất: không

* Tài sản thứ sáu

+ Quyền sử dụng đất số BĐ493884, số thửa 47, tờ bản đồ số 31 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 493884 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/04/2011.

+ Địa chỉ tài sản: thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

+ Diện tích: 587 m2.

+ Tài sản gắn liền trên đất: không.

* Tài sản thứ bảy: Quyền sử dụng đất số V839816, số thửa 25b, tờ bản đồ số 9 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V839816 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 01/10/2004.

+ Địa chỉ tài sản: thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

+ Diện tích: 420 m2.

+ Tài sản gắn liền trên đất: không.

* Tài sản thứ tám

+ Quyền sử dụng đất số V804442, số thửa 25c, tờ bản đồ số 9 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V804442 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 15/10/2004.

+ Địa chỉ tài sản: thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

+ Diện tích: 422 m2.

+ Tài sản gắn liền trên đất: không.

* Tài sản thứ chín

+ Quyền sử dụng đất số V839914, số thửa 25a, tờ bản đồ số 9 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V839914 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 01/10/2004.

+ Địa chỉ tài sản: thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

+ Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 420 m2.

+ Tài sản gắn liền trên đất: không.

* Tài sản thứ mười

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BG399279, số thửa 42, tờ bản đồ số 6 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 399279 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/09/2011.

+ Địa chỉ tài sản: thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

+ Diện tích: 708 m2.

+ Tài sản gắn liền trên đất: không.

* Tài sản thứ mười một: Khu trang trại chăn nuôi, tại địa chỉ: xóm Đồng Gội, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bao gồm:

- Quyền sử dụng đất:

+ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 02, tờ bản đồ số: 20, địa chỉ: Xóm Đồng Gội, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 282915 do UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 12 tháng 07 năm 2017. Diện tích: 4.670 m2.

- Tài sản gắn liền trên đất:

+ Nhà ở, diện tích 77 m2;

+ Nhà chăn nuôi, diện tích 219,6 m2;

+ Nhà khử trùng, diện tích 28 m2;

+ Nhà kho, diện tích 20 m2;

+ Nhà bếp, diện tích 15 m2;

+ Cổng, tường bao, sân, đường nội bộ, ao xây và các công trình phụ trợ liên quan khác gắn liên trên quyền sử dụng đất thế chấp.

* Tài sản thứ mười hai: Khu nghỉ dưỡng Cát Tường Thiên, tại địa chỉ: thôn Đồng Gội, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Bao gồm:

- Quyền sử dụng đất:

+ Quyền sử dụng đất số CC 248102: Thửa đất số: 168, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ: Thôn Đồng Gội, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 248102 do UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 29 tháng 10 năm 2015. Diện tích: 6.199 m2.

+ Quyền sử dụng đất số CC 248101: Thửa đất số: 179, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ: Thôn Đồng Gội, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 248101 do UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 29 tháng 10 năm 2015. Diện tích: 4.277 m2.

+ Quyền sử dụng đất số CC 248100: Thửa đất số: 131, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ: Thôn Đồng Gội, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 248100 do UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 29 tháng 10 năm 2015. Diện tích: 1.136 m2.

- Tài sản gắn liền trên đất:

+ Nhà xây kiên cố 01 tầng; kết cấu Nhà gạch B1; Tổng diện tích sàn: 151,5 m2; Diện tích xây dựng: 151,5 m2;

+ Nhà xây kiên cố 01 tầng: kết cấu nhà gạch B1; Tổng diện tích sàn: 134,6 m2; Diện tích xây dựng: 134,6 m2;

+ Nhà xây kiên cố 02 tầng; kết cấu: Nhà gạch B2; Tổng diện tích xây dựng: 265,6 m2; Diện tích sàn: 531,2 m2;

+ Hệ thống tường bao xung quanh; Hệ thống sân; Hệ thống đường nội bộ; ao xây; giếng nước, thác nước và các công trình phụ trợ liên quan khác trên quyền sử dụng đất thế chấp.

* Giá khởi điểm:

+ Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất BN 275535: 4,117,400,000 đồng;

+ Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất BN 275536: 2,290,600,000 đồng;

+ Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất CI 155455: 4,800,600,000 đồng;

+ Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đất BC223957: 5,041,620,000 đồng;

+ Tài sản thứ năm: Quyền sử dụng đất BN297013: 2,042,700,000 đồng;

+ Tài sản thứ sáu: Quyền sử dụng đất BĐ 493884: 7,834,400,000 đồng;

+ Tài sản thứ bảy: Quyền sử dụng đất V839816: 3,780,000,000 đồng;

+ Tài sản thứ tám: Quyền sử dụng đất V 804442: 3,798,000,000 đồng;

+ Tài sản thứ chín: Quyền sử dụng đất V 839914: 3,780,000,000 đồng;

+ Tài sản thứ mười: Quyền sử dụng đất BG 399279: 5,315,400,000 đồng;

+ Tài sản thứ mười một: khu Trang trại Đồng Gội, Lương Sơn, Hòa Bình: 8,252,200,000 đồng.

+ Tài sản thứ mười hai: Khu nghỉ dưỡng Cát Tường Thiên, Đồng Gội, Lương Sơn, Hòa Bình: 28,676,355,000 đồng.

- Thực trạng tài sản: Tài sản được đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng quy định.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có trang thiết bị đầy đủ để phục vụ quá trình tổ chức đấu giá.

- Phương án đấu giá: Xây dựng phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Cần công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức đấu giá.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tổ chức đăng ký phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

- Ưu tiên cho tổ chức đấu giá có trụ sở hoặc chi nhánh hoạt động tại địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của Tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện nhưng phải đảm bảo ngân hàng nhận được trước ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ.

- Địa điểm nộp hồ sơ:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: số 1/175, đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình.

- Số lượng nộp hồ sơ: 01 bộ.

5. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Phương án tổ chức đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và tham gia đăng ký./.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi