Agribank chi nhánh Mai Châu Hòa Bình đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

11/01/2022

1. Thông tin của đơn vị có tài sản cần thẩm định giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mai Châu, Hòa Bình; địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

2. Thông tin về tài sản thế chấp cần thẩm định giá:

TT

BÊN VAY VỐN

TÀI SẢN CẦN THẨM ĐỊNH

1

Công ty cổ phần BAMBOO LIFE

QSDĐ: BN 297645, diện tích: 34,4 m2 của ông Vũ Văn Hùng và bà Đặng Thị Xuyến; Địa chỉ thửa đất: KTT Công ty Máy kéo máy NN, phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội.

2

Công ty cổ phần BAMBOO LIFE

QSDĐ: CB 781832, diện tích: 53m2 (GCN QSDĐ mang tên ông Bùi Đức Thịnh và bà Nguyễn Thị Thanh Bình) uỷ quyền cho bà Vũ Thị Hương Quỳnh; Địa chỉ thửa đất: Thanh Lãm, P. Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

3

Công ty cổ phần BAMBOO LIFE

QSDĐ: CB 781834 diện tích 60 m2 (GCN QSDĐ mang tên ông Bùi Đức Thịnh và bà Nguyễn Thị Thanh Bình) uỷ quyền cho bà Vũ Thị Hương Quỳnh; Địa chỉ thửa đất: Thanh Lãm, P. Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

4

Công ty cổ phần BAMBOO LIFE

QSDĐ: CB 781836 diện tích 60 m2 (GCN QSDĐ mang tên ông Bùi Đức Thịnh và bà Nguyễn Thị Thanh Bình) uỷ quyền cho bà Vũ Thị Hương Quỳnh; Địa chỉ thửa đất: Thanh Lãm, P. Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

5

Công ty cổ phần BAMBOO LIFE

QSDĐ: S250525, diện tích: 77 m2 của ông Nguyễn Công Doan, địa chỉ thửa đất: xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

6

Công ty cổ phần BAMBOO LIFE

QSDĐ: S250513, diện tích:478 m2 của ông Nguyễn Công Doan; địa chỉ thửa đất: xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội QSDĐ: 350 m2 của hộ ông Nguyễn Thái Hiệp; địa chỉ thửa đất: xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

7

Công ty cổ phần BAMBOO LIFE

QSDĐ: S250495, diện tích: 350 m2 của hộ ông Nguyễn Thái Hiệp; địa chỉ thửa đất: xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

8

Công ty cổ phần BAMBOO LIFE

QSDĐ: BH 362506, diện tích:742 m2 của ông Phùng Như Tuyến và bà Bùi Thị Hạnh; Địa chỉ thửa đất: xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình

9

Công ty cổ phần BAMBOO LIFE

QSDĐ: BG 543415, diện tích: 969,0 m2 của ông Phùng Như Tuyến; Địa chỉ thửa đất: thôn Đông Nam, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

10

Công ty cổ phần

TM và DV BAMBOO GREEN

QSDĐ:BC223027 diện tích: 44,0 m2 của ông Nguyễn Xuân Nam và bà Nguyễn Thị Loan; Địa chỉ thửa đất: Tập thể Công ty sản xuất bê tông VLXD, P. Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội

11

Công ty cổ phần

TM và DV BAMBOO GREEN

QSDĐ: CB 781835, diện tích: 60m2(GCN QSDĐ mang tên ông Bùi Đức Thịnh và bà Nguyễn Thị Thanh Bình) ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thanh Tùng; địa chỉ thửa đất: Thanh Lãm, P. Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

12

Công ty cổ phần

TM và DV BAMBOO GREEN

QSDĐ: CI 463385, diện tích:1123,0 m2 của ông Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc; địa chỉ thửa đất: xóm Suối Sếu, xã Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình

13

Công ty TNHH MIXXKO Mai Châu

QSDĐ: G267831, diện tích:1.593 m2(GCN QSDĐ mang tên ông Trần Công Thành và bà Bùi Thị Hạnh Tâm) ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thanh Tùng; địa chỉ thửa đất: thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

14

Công ty TNHH MIXXKO Mai Châu

QSDĐ: BR 555920, diện tích: 615,2 m2 của ông Nguyễn Đình Bản và bà Nguyễn Thị Thắm; địa chỉ thửa đất: thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

15

Công ty TNHH MIXXKO Mai Châu

QSDĐ: CB 781837, diện tích: 60,9 m2(GCN QSDĐ mang tên ông Bùi Đức Thịnh và bà Nguyễn Thị Thanh Bình) ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thanh Tùng; Địa chỉ thửa đất: Thanh Lãm, P. Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

16

Công ty TNHH MIXXKO Mai Châu

QSDĐ: AM 280028, diện tích: 96 m2 của ông Bùi Công Đắc; Địa chỉ thửa đất: thông Đông Lãm, xã Phú Lương (nay là phường Phú Lương), quận Hà Đông, Hà Nội

17

Công ty CP TM

Tre Tây Bắc

QSDĐ: CR 727532, diện tích: 88,0 m2 của ông Bùi Công Thuyên; địa chỉ thửa đất: khu ao làng, Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

18

Công ty CP TM

Tre Tây Bắc

QSDĐ: CR 727534, diện tích: 88,5 m2 của ông Bùi Công Thuyên; Địa chỉ thửa đất: khu ao làng, Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

19

Công ty CP TM

Tre Tây Bắc

QSDĐ: CR 727533 diện tích: 101,0 m2 của ông Bùi Công Thuyên; Địa chỉ thửa đất: khu ao làng, Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

20

Công ty CP TM

Tre Tây Bắc

QSDĐ: CR 727531 diện tích: 113,0 m2 của ông Bùi Công Thuyên; Địa chỉ thửa đất: khu ao làng, Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

21

Công ty CP TM

Tre Tây Bắc

QSDĐ: CR 727535 diện tích: 114,0 m2 của ông Bùi Công Thuyên; Địa chỉ thửa đất: khu ao làng, Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

22

Công ty CP TM

Tre Tây Bắc

QSDĐ: CR 727536 diện tích: 127,0 m2 của ông Bùi Công Thuyên; khu ao làng, Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

23

Công ty CP nông lâm sản Phương Bắc

QSDĐ: BH 836669, diện tích:162 m2 của ông Bùi Công Đa và bà Nguyễn Thị Ngọc Hồi; Địa chỉ thửa đất: Trinh Lương, P. Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.

24

Ông Quàng Văn Đoạn

QSDĐ:BH 836032, diện tích: 123,5m2(GCN QSDĐ mang tên ông Đặng Văn Khương và bà Trần Thị Hà) ủy quyền cho ông Bùi Công Đa; Địa chỉ thửa đất: tổ 16, P. Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội

25

Ông Lê Xuân Tường

QSDĐ: P 602794, diện tích: 127,0 m2 (GCN QSDĐ mang tên ông Đào Thế Hùng và bà Nguyễn Thị Cúc) ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Tô Xuân Địa chỉ thửa đất: thôn Thượng Mạo, xã Phú Lương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay là P. Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội)

26

Ông Tống Văn Công

QSDĐ: CC 248535, diện tích: 628,8 m2 của bà Nguyễn Thị Vân; Địa chỉ thửa đất: xóm Tân Lập, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình

27

Ông Nguyễn Viết Thắng

QSDĐ: BP 982252, diện tích: 743 m2 của ông Nguyễn Thái Tuyên; Địa chỉ thửa đất: xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

28

Ông Huỳnh Tấn Đại

QSDĐ: O 578433, diện tích: 1.275 m2 của ông Nguyễn Văn Tính và bà Bùi Thị Phượng; Địa chỉ thửa đất: xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

29

Công ty Cổ phần SKY LIFE Mai Châu

QSDĐ: R 66449, diện tích: 2.367 m2 của ông Quách Công Binh và bà Bùi Thị Nái; Địa chỉ thửa đất: xóm Khoang, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

30

Bà Nguyễn Thị Tô Xuân

QSDĐ: AD 813509, diện tích 31,7 m2 của bà Nguyễn Thị Tô Xuân (Người đại diện theo ủy quyền); Địa chỉ thửa đất: số nhà 34, Võ Thị Sáu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội

31

Công ty cổ phần ĐT và Phát triển du lịch cộng đồng Tây Bắc

QSDĐ: BH 930466, diện tích: 155,7 m2 của ông Bùi Công Thuyên; Địa chỉ thửa đất: tổ 7, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3. Mục đích thẩm định giá:

Xác định giá trị toàn bộ tài sản để tổ chức bán đấu giá theo giá thị trường

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT/BTC ngày 07/10/2014, thông tư số 28/2015/TT/BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của Pháp luật về thẩm định giá.

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của Pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm)

- Các tiêu chí khác: cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định

5. Hồ sơ yêu cầu:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định)

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá: Tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mai Châu, Hòa Bình; địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

7. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mai Châu, Hòa Bình; địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; số điện thoại 0218.3867258. Hoặc Mr.Tùng: 0946140788; Mr.Sơn: 0399.423.368.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi