Agribank Chi nhánh Hà Tây thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

23/03/2020

   1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây. Địa chỉ: Địa chỉ: Lô CC02 Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
    Điện thoại: 024.33521410        Fax: 024.3554564 
   2. Tài sản bán đấu giá: 
* Tên tài sản bán đấu giá: 
    Toàn bộ quyền sử dụng đất 297,6m2 và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số: 373, tờ bản đồ số: 2 tại địa chỉ: Thôn Yên Lộ, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 588666, số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 1902 QSDĐ/3232QĐ/UB do UBND Huyện Hoài Đức cấp 12/11/2003.
*    Đặc điểm tài sản bán đấu giá:
-     Đặc điểm chung của tài sản:
+     Thửa đất số: 373
+ Tờ bản đồ số: 2
+     Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Lộ, xã Yên Nghĩa, Huyện Hoài Đức,Tỉnh Hà Tây. 
+     Diện tích: 297,6 m2 (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy phảy sáu mét vuông).
+     Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
+     Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
-     Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 588666, số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 1902 QSDĐ/3232QĐ/UB do UBND Huyện Hoài Đức cấp 12/11/2003.
-     Chất lượng tài sản đấu giá đã được thẩm định tại chứng thư thẩm định giá số 19P03TĐ1341 ngày 25/10/2019 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu Điện.
   3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  8.035.000.000 đồng  (Tám tỷ, không trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).
  4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
     -  Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2020.
     -      Địa điểm nộp hồ sơ: 
         Trụ sở Agribank chi nhánh Hà Tây.
 Địa chỉ: Lô CC02 Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông,   thành phố Hà Nội
     -     Điện thoại: 024.33521410        Fax: 024.3554564
     -     Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó phòng phụ trách Phòng khách hàng hộ sản xuất và cá nhân (Di động: 0975.415105).    
 5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
     Mọi tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:
-     Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
-     Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
-     Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản ở nông thôn, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bán VAMC.
-     Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
-     Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/Sở tư pháp thành phố công bố.
-     Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
 6. Hồ sơ đăng ký:   
Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá. 
-     Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
-     Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).
*     Lưu ý: 
-     Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.
-     Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
-     Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.
 7. Thông tin chi tiết: 
   NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà tây hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi