Agribank Chi nhánh Trung Yên thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

14/12/2021

1.    Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá: 
Toàn bộ căn nhà và quyền sử dụng đất tại tại thửa đất số 23B, tờ bản đồ số 00. Địa chỉ thửa đất: 472 Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 426363, số vào sổ cấp GCN: H-00312 do UBND quận Hà Đông thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2009 mang tên bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Diện tích đất: 68 m2.
2. Mục đích thẩm định giá: sử dụng kết quả thẩm định giá để làm cơ sở tham khảo trong quá trình xử lý nợ xấu.
3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:
          a. Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính năm 2019.
          b. Doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá của tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
          c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
          d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá.
          e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu)
          f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
          4. Hồ sơ gồm có:
-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-  Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn:
 + Bắt đầu: kể từ ngày thông báo Doanh nghiệp thẩm định giá được đăng tin trên Website của Agribank/Agribank Chi nhánh Trung Yên.
+ Kết thúc: 03 (ba) ngày kể từ ngày bắt đầu thông báo (Trường hợp nộp qua bưu điện thì ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi).
          - Địa điểm: Phòng Tín Dụng - Agribank chi nhánh Trung Yên, địa chỉ số: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, SĐT liên hệ: 04.628.182.16
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi