Agribank AMC thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

21/06/2021

I. Thông tin khách hàng.

Tên Khách hàng    NGUYỄN HỮU BÌNH
Địa chỉ Số 7 ngách 629/12 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Mã khách hàng 1305-258686456
Xếp hạng tín dụng  Nợ có khả năng mất vốn
Dư nợ
(tạm tính đến ngày 29/2/2020)  
Nợ gốc: 4.975.000.000 đồng
Nợ lãi: 2.256.00.625 đồng
Nhóm nợ   Nợ đã XLRR
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ   Mua nhà

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Nguyễn Hữu Bình và bà Nguyễn Thị Hương đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 919/2021/AMC-QLKTTSngày 14/6/2021 của Agribank AMC, nay Agribank AMC thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Toàn bộ quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BX 557989, số vào sổ cấp GCN 3028 do UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp ngày 22/01/2015 mang tên ông Nguyễn Hữu Bình và bà Nguyễn Thị Hương.Cụ thể như sau:
* Thửa đất:
-Thửa đất số: 1015    - Tờ bản đồ số: 4
-Địa chỉ: phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
-Diện tích: 100.00 m2(Một trăm mét vuông);
-Hình thức sử dụng: 
+ Riêng: 100.00 m2(Một trăm mét vuông);
+ Chung: 0.00m2;
-Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
-Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
-Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất * Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
- Ghi chú: Thửa đất được cấp đổi từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 268 theo QĐ số 623 do UBND quận Long Biên cấp ngày 25/4/2007.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BX 557989, số vào sổ cấp GCN 3028 do UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp ngày 22/01/2015 mang tên ông Nguyễn Hữu Bình và bà Nguyễn Thị Hương.
- Nguồn gốc tài sản bảo đảm thu giữ: là tài sản bảo đảm khoản vay của ông Nguyễn Hữu Bình tại Agribank Chi nhánh Tràng An theo Hợp đồng thế chấp bất động sản Số Công chứng: 0233-2015/CCHBT-HĐTC; Quyển số: 02 TP/CC-SCC/HĐGD  được Văn phòng công chứng Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội chứng nhận ngày 09/3/2015.
2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm: để xử lý thu hồi nợ xấu
3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 07/7/2021 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: tại thửa đất số 1015, tờ bản đồ số 04 phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
5. Đề nghịông Nguyễn Hữu Bình và bà Nguyễn Thị Hương có mặt đúng thời gian và địa điểm thu giữ nêu trên để phối hợp với ngân hàng thực hiện các thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định.
6. Ông Nguyễn Hữu Bình và bà Nguyễn Thị Hương và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; Trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh Tràng An, Agribank AMCthì phải bồi thường.
7. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Nguyễn Hữu Bình và bà Nguyễn Thị Hương và các bên liên quanđến tài sản bảo đảm (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân và Cơ quan Công An nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Agribank Chi nhánh Tràng An, Agribank AMC thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi