Agribank Chi nhánh Gia Lâm thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

25/10/2019

1. Thông tin về khoản nợ và tài sản đảm bảo:
1.1. Thông tin bên chào bán khoản nợ:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) -Chi nhánh Gia Lâm
- Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
1.2. Tên và địa chỉ của bên nợ:
Công ty cổ phần Cầu 5 Thăng Long
- Địa chỉ: 309 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội
1.3. Tổng giá trị khoản nợ tính đến ngày 31/05/2019 là: 60.598.096.278 đồng (Bằng chữ : Sáu mươi tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, hai trăm bảy mươi tám đồng). Trong đó:
-    Dư nợ gốc là: 29.517.353.950 đồng.
-    Nợ lãi: 31.080.742.328,
1.4. Thông tin các tài sản đảm bảo:
Tài sản đảm bảo là Máy móc thiết bị và phương tiện vận tài, cụ thể:
+ Theo định giá lại thời điểm gần nhất 706.504.349 đồng (ngày 10/06/2016)
- Thực trạng tài sản bảo đảm tại thời điểm hiện tại: Máy móc thiết bị bị hư hỏng, han rỉ nặng
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
-    Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá; Hồ sơ gửi trực tiếp.
-    Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Lâm.
-    Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
 (Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Sơn Anh, Chức vụ: Phó trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, Sđt: 0979.351.330)
3. Giá khởi điểm: 
Giá trị khởi điểm bán đấu giá khoản nợ của Công ty là 14.760.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng./.)
4. Tiêu chí lựa chọn:
Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Agribank – Chi nhánh Gia Lâm quyết định, cụ thể:
 

STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu
1 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2 Số lượng đấu giá viên Có tối thiểu 05 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty, Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, đã đăng ký với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên
3 Thời gian hoạt động (kinh nghiệm) Có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Có trang web công ty, đã thực hiện ký Hợp đồng về việc đăng tin quảng cáo với các đơn vị có uy tín; có các đối tác hỗ trợ hoạt động bán đấu giá uy tín: Văn phòng luật sư, Văn phòng công chứng ; Thừa phát lại; Tổ chức tín dụng ...
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.
6 Năng lực, kinh nghiệm - Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 02 năm gần nhất;
- Có tối thiểu 05 Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các Tổ chức tín dụng trong thời hạn 01 năm gần nhất.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.
 
7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và theo thỏa thuận

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi