Agribank Chi nhánh Hà Nội II đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

02/07/2020

1. Mô tả về tài sản:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

-    Thửa đất:
     +    Thửa đất số: 75          Tờ bản đồ số: 01
     +    Địa chỉ: Tổ 18, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
     +    Diện tích: 122 m2 (Một trăm hai mươi hai mét vuông); 
     +    Hình thức sử dụng: riêng: 122 m2, chung: 0 m2
     +    Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
     +    Thời hạn sử dụng: Lâu dài
     +    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

-    Giấy tờ chứng minh: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất  số AL 089276, số vào sổ cấp GCN: 2339/2007/QĐ-UB/1219/2007, MS 10127311619 do UBND quận Long Biên cấp ngày 14/11/2007, cấp cho bà Nguyễn Thị Kim Thu. Ngày 12/07/2017 Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – CN quận Long Biên đã xác nhận chuyển nhượng cho bà Lê Thị Hồng Vân, sinh năm 1965 mang chứng minh nhân dân số 013004924 ; đăng ký hộ khẩu thường trú tại Tổ 24, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội theo hợp đồng số 4753 ngày 04/7/2017 và văn bản cam kết TS riêng số 4736 ngày 04/07/2017. Hồ sơ số 3258BD.

-    Giá khởi điểm: 7.300.000.000 đồng  (Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm triệu đồng)

-    Căn cứ chứng thư thẩm định giá: số 113/2020/CTTĐG – Nhất Tín của Công ty CP tư vấn và thẩm định giá Nhất Tín ngày 14/05/2020.

2.    Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/06/2020 đến 17h00 ngày 01/07/2020.

3.    Địa điểm nộp hồ sơ:
     -    Trụ sở Agribank chi nhánh Hà Nội II.
     -    Địa chỉ: 34 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà
Nội.
     -    Điện thoại: 024.33668742 hoặc 024.33668745 Fax: 024.33668744

4.    Tiêu chí lựa chọn:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:    
     -    Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
     -    Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
     -    Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
     -    Có ít nhất 40 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bảo đảm thành công trong năm 2017 đến nay;
     -    Có mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
     -    Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

5.    Hồ sơ đăng ký:
     -    Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.
     -    Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
     -    Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng.

Lưu ý:
     -    Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.
     -    Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
     -    Agribank Chi nhánh Hà Nội II sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank Chi nhánh Hà Nội II không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi