Agribank Chi nhánh Hùng Vương thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

15/10/2021

I.Thông tin về tài sản bảo đảm của khách hàng tại Chi nhánh như sau:

1. Thông tin về người có tài sản đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Hùng Vương.

 - Địa chỉ: Số 36 phố Đại Từ, Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.  

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

a.Tài sản 1: Toàn bộ giá trị Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: Tổ 5, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 448311, số vào sổ cấp GCN: CS28399 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 21/06/2018.Cụ thể:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 55A-1                       - Tờ bản đồ số: 05 

- Địa chỉ: Tổ 5 phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

- Diện tích: 167,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy phẩy không mét vuông)

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; 

- Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDD như giao đất có thu tiền sủ dụng đất.

* Nhà ở: 

- Loại nhà ở: .

- Diện tích xây dựng: .

- Diện tích sàn: .

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

- Cấp hạng: -/-   ; Thời hạn sở hữu: -/-

 - Ghi chú:

+ Giấy chứng nhận này được cấp lại từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 515544 do UBND quận Long Biên cấp ngày 07/7/2018; do ông Nguyễn Chí Thành và bà Đỗ Thị Như Quỳnh nhận chuyển nhượng theo HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1448.2018/HĐCN ngày 19/6/2018 lập tại VP công chứng Tây Hồ thành phố Hà Nội.

+ Số tờ, Số thửa và sơ đồ thửa đất sẽ được điều chỉnh khi có bản đồ địa chính chính quy.

- Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.

b. Tài sản 2: Toàn bộ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất tại địa chỉ: Tổ 18 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thuộc quyền sở hữu của ông Trần Tuấn Hùng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số AĐ 635543; Số vào sổ cấp GCN Số 01190-1522/QĐUB  do UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cấp ngày 04/08/2006.Cụ thể:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 109(1P)                      - Tờ bản đồ số: 5H-II-48 

- Địa chỉ: Tổ 18 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Diện tích: 96.3 m2 (Bằng chữ: Chín mươi sáu phẩy ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; 

- Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất không thu tiền sủ dụng đất.

* Nhà ở: 

- 01 Nhà bê tông 01 tầng, 02 Nhà xây gạch 01 tầng, diện tích xây dựng 45.0 m2; Diện tích sử dụng 45.0 m2.

 - Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.

c. Tài sản 3: Toàn bộ giá trị Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: chỉ Ô số 06 dãy B lô TT06 Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CL 375547; Số vào sổ cấp GCN: CS 36848 do Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hà Nội cấp cho ông Vũ Văn Kiên và bà Nguyễn Thị Mai Long ngày 27/9/2017.Cụ thể:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: .                      - Tờ bản đồ số: . 

- Địa chỉ: Ô số 06 dãy B lô TT06, khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 200 m2 ( Bằng chữ: Hai trăm phẩy không mét vuông.)

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; 

- Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Nhà ở: 

- Loại nhà ở: Nhà biệt thự.

- Diện tích xây dựng: 80,0 m2 .

- Diện tích sàn: 240,0 m2.

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

- Cấp hạng: -/-   ; Thời hạn sở hữu: -/-

 - Ghi chú:

+ Số tờ, số thửa và sơ đồ sẽ được điều chỉnh khi có bản đồ địa chính chính quy.

- Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.

d. Tài sản 4: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CO 845505, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 43787 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 28/08/2018. (được cấp lại từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 765390 do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 31/5/2005) cấp cho ông Nguyễn Thế Nam, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 14 (1) ​, tờ bản đồ số: 33

- Diện tích: 166,0 m2 (bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu phẩy không mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất (Nhà ở):

Nhà ở riêng lẻ (Diện tích xây dựng: 82,0 m2 , diện tích sàn: 246,0 m2)

- Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ, hợp pháp.

 - Giá khởi điểm của tài sản: 11.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ năm trăm triệu đồng).

II. Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

1.  Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

2. Phương thức thanh toán:

- Phương thức thanh toán: thanh toán trả ngay.

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 15 ngày sau khi bán đấu giá thành công

3. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công tài sản bảo đảm, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của tổ chức đấu giá: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, diện tích trụ sở văn phòng đảm bảo việc tổ chức bán đấu giá;

- Cung cấp phương án bán đấu giá được đánh giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.

- Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Hùng Vương trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;

- Các tiêu chí khác: 

Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.

4. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm 

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá

-  Phương án bán đấu giá

5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

- Thời gian: trước 17h00 ngày 15/10/2021.

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch Kinh Doanh - Agribank Chi nhánh Hùng Vương, địa chỉ: số 36 Đại Từ, Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.  

- Điện thoại : 024.36414965      - Fax: .

Người nhận thông tin:     

Ông Nguyễn Quang Huy- Phó phòng Kế hoạch kinh doanh – Điện thoại: 0988.882207

Email: Huynguyen260983@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- - Phó phòng Kế hoạch kinh doanh – Điện thoại: 0983.540.679

Email: Thuhien131106@gmail.com

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi