Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

10/11/2020

1.  Mô tả về tài sản:
Tài sản bán đấu giá là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH công nghiệp Innexco tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội. Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Tài sản đấu giá cụ thể như sau: 
* Tài sản 1: 
Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 636-1, tờ bản đồ số: 6, tại địa chỉ: Tổ 14, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG623225, số vào sổ cấp GCN: CS-LB 06159 do Sở tài nguyên và môi trường TP Hà Nội cấp ngày 11/01/2017 đăng ký sang tên ông Nguyễn Ngọc Quý tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh Quận Long Biên ngày 15/03/2017; diện tích: 247,0 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng chung; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Ông Nguyễn Ngọc Quý đồng ý bàn giao tài sản để xử lý nợ, đã ký văn bản thỏa thuận về việc bàn giao và xử lý tài sản thế chấp số Công chứng 2195/2020, quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23/09/2020 lập tại Văn phòng công chứng Bùi Phơn giữa Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội và Ông Nguyễn Quý Ngọc.
- Giá khởi điểm của tài sản: 9.650.000.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng).
* Tài sản 2: 
Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 121-2,  tờ bản đồ số: 11, tại địa chỉ: Tổ 4, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB316979, số vào sổ cấp GCN: 1176/QĐ-UBND do UBND Quận Long Biên cấp ngày 01/04/2010 đăng ký sang tên ông Nguyễn Ngọc Quý tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh Quận Long Biên ngày 19/01/2017; diện tích: 173,7 m2; Riêng 173,7m2, chung: không; Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
- Ông Nguyễn Ngọc Quý đồng ý bàn giao tài sản để xử lý nợ, đã ký văn bản thỏa thuận về việc bàn giao và xử lý tài sản thế chấp số Công chứng 2195/2020, quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23/09/2020 lập tại Văn phòng công chứng Bùi Phơn giữa Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội và Ông Nguyễn Quý Ngọc.
- Giá khởi điểm của tài sản: 5.750.000.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng).
2. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
- Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
+ Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...)
+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
+ Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín...;
+ Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp theo quy định tại thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;
+ Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội trước khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá.
+ Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.
- Hồ sơ gồm có:
+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh phải chứng thực);
+ Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
+ Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
+ Phương án đấu giá tài sản.
Lưu ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn. Chi nhánh Nam Hà Nội sẽ có thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được chọn; những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. 
3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: 
- Thời gian: Sau 15 ngày kể từ ngày lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản.
- Địa điểm: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp,  địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà C3 Phương Liệt, đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội hoặc tại trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản.
Mọi thông tin liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, quý khách hàng liên hệ với Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà C3 Phương Liệt, đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội trong vòng 2 ngày kể từ ngày đăng thông báo (trong giờ hành chính). Sau thời gian trên, Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội sẽ thực hiện tổ chức đấu giá tài sản theo quy định hiện hành. Điện thoại: 02438687091.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi