Agribank Chi nhánh Sóc Sơn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

19/07/2021

I. Thông tin về tài sản bán đấu giá:
1. Thông tin về người có tài sản đấu giá:
- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng No & PTNT Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sóc Sơn
- Địa chỉ: Đường 3, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.  
2. Thông tin về tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo GCN số CI 876471, vào sổ cấp GCN số CS-QO 01769 được Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 30/05/2017; tại thửa đất số 52 tờ bản đồ số 42; Địa chỉ: Xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội. 
Diện tích: 594.60 m 2. (Năm trăm chín mươi bốn phẩy sáu mét vuông) 
Mục đích sử dụng : Đất ở
Thời hạn sử dụng lâu dài.
Giá khởi điểm: 14.865.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn)
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo GCN số CI 876470, vào sổ cấp GCN số CS-QO 01768 được Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 30/05/2017; tại thửa đất số 45 tờ bản đồ số 42; Địa chỉ: Xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội. 
Diện tích: 533.90 m 2. (Năm trăm ba mươi ba phẩy chín mét vuông) 
Mục đích sử dụng : Đất ở 
Thời hạn sử dụng lâu dài
Giá khởi điểm: 13.347.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)
Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo GCN số CI 988963, số vào sổ CS25267 được Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 12/07/2017; tại thửa đất số 16-1 tờ bản đồ số 308-28; Địa chỉ: Số 125 Phố Trường Lâm, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.
Diện tích : 202 m 2.(Hai trăm linh hai mét vuông) 
Mục đích sử dụng : Đất ở 180m2, đất vườn liền kề 22m2
Thời hạn sử dụng lâu dài.
Giá khởi điểm: 29.774.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)
II. Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
1. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công tài sản bảo đảm, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh ….);
b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; đúng yêu cầu.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;
d. Thù lao dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 21/12/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
2. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Hồ sơ mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
-  Phương án bán đấu giá
3. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời gian: trước 17h00 ngày 20/07/2021.
- Địa điểm: Ngân hàng No & PTNT Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Sóc Sơn 
Địa chỉ: Đường 3, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại : 024.38843513
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi