Agribank Chi nhánh Gia Lâm thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

08/10/2021

1.    Thông tin về khoản nợ và tài sản bảo đảm: 
1.1. Thông tin bên có tài sản cần bán đấu giá:
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) -Chi nhánh Gia Lâm
- Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
1.2. Tên và địa chỉ của bên vay:
- Công ty CP cơ khí xây dựng 121 – Cienco1
- Địa chỉ: Số 02, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
1.3. Thông tin tài sản đảm bảo bán đấu giá:
01 Cẩu Kobelco 40T -29L - 7991 xuất xứ Nhật Bản đã qua sử dụng, năm sản xuất 1987, số khung Kg 50T-00012, số máy RF8000569 thuộc sở hữu của Công ty CP cơ khí xây dựng 121 – Cienco1 
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
-    Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá; Hồ sơ gửi trực tiếp.
-    Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Lâm.
- Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
 (Đầu mối liên hệ: Ông Lê Trọng Nghĩa, Chức vụ: Người quản lý khoản nợ, Sđt: 0966.168.418)
3. Giá khởi điểm: 
01 Cẩu Kobelco 40T -29L - 7991 xuất xứ Nhật Bản đã qua sử dụng, năm sản xuất 1987, số khung Kg 50T-00012, số máy RF8000569 thuộc sở hữu của Công ty CP cơ khí xây dựng 121 – Cienco1: 445.000.000 đồng
4. Tiêu chí lựa chọn:
Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Agribank – Chi nhánh Gia Lâm quyết định, cụ thể:

 


STT 
Tiêu chí bắt buộc  Yêu cầu
1  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Đã được cấp Giấy phép hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Sở Tư pháp)
2 Số lượng đấu giá viên Có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty, đã đăng ký với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên, có ít nhất 02 đấu giá là luật sư
3 Thời gian hoạt động (kinh nghiệm) Thời gian hoạt động theo luật đấu giá tài sản năm 2016 tối thiểu 1 năm.
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả - Có phương án tổ chức đấu giá hợp lý, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; 
- Đã ký Hợp đồng về việc đăng tin quảng cáo với các đơn vị có uy tín;
- Có các đối tác hỗ trợ hoạt động đấu giá uy tín: Văn phòng luật sư, Văn phòng công chứng; Thừa phát lại; Tổ chức tín dụng ...
 
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.
6 Năng lực, kinh nghiệm - Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Có tối thiểu 02 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 02 năm gần nhất có giá khởi điểm trên 5.000.000.000 đồng;
- Có tối thiểu 10 Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các Tổ chức tín dụng trong thời hạn 02 năm gần nhất.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ/Sở Tư pháp công bố.
 
7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và theo thỏa thuận


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi