Agribank Long Biên đăng tải thông báo bán đấu giá khoản nợ

21/08/2020

1. Công ty TNHH TM&DV Tổng hợp An Thái

Khoản nợ đấu giá:

Giá trị khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp An Thái chưa thanh toán cho Agribank theo Hợp đồng tín dụng số: 1220LAV200800764 ngày 22/04/2008, 1220LAV200800765 ngày 22/04/2008, 1220LAV200800901 ngày 24/06/2008.

Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 15/03/2020 là 20.188.549.348 đồng (Nợ gốc: 3.513.000.000 đồng; Nợ lãi: 16.675.549.348 đồng, trong đó lãi trong hạn là 12.381.584.743 đồng, lãi quá hạn là 4.293.964.605 đồng).

Giá khởi điểm của khoản nợ: 10.094.274.674 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, không trăm chín mươi tư triệu, hai trăm bảy mươi tư nghìn, sáu trăm bảy mươi tư đồng).

Tài sản thế chấp cho khoản nợ: không còn tài sản thế chấp

Khách hàng trúng đấu giá khoản nợ được kế thừa quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Agribank Chi nhánh Long Biên chuyển giao quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho khách hàng trúng đấu giá.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng). Tiền đặt trước không được tính lãi suất.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản hết ngày 20/08/2020 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu - B14 khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội;  Điện thoại: (84.4) 6682 1313.

Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 17, 18/08/2020.

Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - CN Long Biên. Địa chỉ: Số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 21/08/2020 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19, 20, 21/08/2020 (trong giờ hành chính) theo hướng dẫn tại quy chế đấu giá tài sản của Công ty.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đăng ký mua hồ sơ: Khách hàng đến mua hồ sơ mang theo giấy tờ tùy thân (đối với cá nhân); giấy giới thiệu (đối với tổ chức) và sẽ được hướng dẫn cụ thể.

- Nộp số tiền đặt trước, giấy nộp tiền đặt trước.

- Nộp số tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).  Tiền đặt trước không được tính lãi suất.

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Á Âu “báo có tài khoản”.

- Đơn vị hưởng:  Công ty đấu giá hợp danh Á Âu

- Tài khoản: 182883228 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng\

- Nội dung: Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp An Thái chưa thanh toán cho Agribank Chi nhánh Long Biên. 

Giấy nộp tiền đặt trước phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Ghi chú: Nếu thiếu “báo có tài khoản” và chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 22/08/2020 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Á Âu; địa chỉ B14 khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

2. Công ty cổ phần DVTM Công nghiệp Hà Nội

Khoản nợ đấu giá:

Giá trị khoản nợ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Công nghiệp Hà Nội (địa chỉ: Số 198 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do ông Nguyễn Thanh Lượng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm đại diện) chưa thanh toán cho Agribank theo Hợp đồng tín dụng số: 1220LAV200800543 ngày 03/01/2008; 1220LAV200800760 ngày 20/02/2008. Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 15/03/2020 là 14.906.540.543 đồng (Nợ gốc: 3.744.702.500 đồng; Nợ lãi: 11.161.838.043 đồng, trong đó lãi trong hạn là 7.564.428.120 đồng, lãi quá hạn là 3.597.409.923 đồng).

Giá khởi điểm của khoản nợ: 6.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

Tài sản thế chấp cho khoản nợ:

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 37(18), tờ bản đồ số 13, địa chỉ tổ 25 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL 375547, số GCN: Q03297.2769/QĐ-UB do UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 31/12/2007 mang tên bà Hoàng Thị Tú Anh. Đăng ký sang tên Theo Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất số: 3242.2008/CNQSDĐ lập tại phòng công chứng số 03, TP Hà Nội ngày 19/06/2008 cho Ông Nguyễn Thanh Lượng.

Cụ thể:

- Thửa đất số: 37(18)            Tờ bản đồ số: 13

- Địa chỉ: Tổ 25, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 116,9 m2 (Bằng chữ: Một trăm mười sáu phẩy chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 116,9 m2 ; + Sử dụng chung: Không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tài sản thứ hai:

Quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Thị Loan theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AL 287249, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Q 03292.2769/QĐ-UB do UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cấp ngày 31/12/2007. Cụ thể:

- Thửa đất số: 37(6)            Tờ bản đồ số: 13

- Địa chỉ: Tổ 25, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 125,4 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm phẩy bốn mét vuông).

- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 116,9 m2 ; + Sử dụng chung: Không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tài sản thứ ba:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 37(15), tờ bản đồ số 13, địa chỉ tổ 25 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 287258, số GCN: Q03301.2769/QĐ-UB/QĐ-UB do UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 31/12/2007. Cụ thể:

- Thửa đất số: 37(15)            Tờ bản đồ số: 13

- Địa chỉ: Tổ 25, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 103 m2 (Bằng chữ: Một trăm linh ba mét vuông).

- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 103 m2 ; + Sử dụng chung: Không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Cả 03 tài sản trên là tài sản đảm bảo cho hợp đồng tín dụng của Agribank Chi nhánh Long Biên, nằm trong quy hoạch và về pháp lý việc cấp GCN là sai theo kết luận thanh tra số 24/KL-UBND ngày 23/12/2011 và văn bản số 1407/UBND-QLĐT ngày 17/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Khách hàng trúng đấu giá khoản nợ được kế thừa quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Agribank Chi nhánh Long Biên chuyển giao quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho khách hàng trúng đấu giá. Agribank Chi nhánh Long Biên bán tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần DVTM Công nghiệp Hà Nội trên thực trạng khoản nợ và tài sản bảo đảm cho khoản nợ, không chịu trách nhiệm liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản nói trên (Lưu ý: Bao gồm cả việc không bàn giao được tài sản).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng);

Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng). Tiền đặt trước không được tính lãi suất.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản hết ngày 21/08/2020 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu - B14 khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội;  Điện thoại: (84.4) 6682 1313.

Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 17, 18/08/2020.

- Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - CN Long Biên. Địa chỉ: Số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Địa điểm xem tài sản đảm bảo:

+ Tài sản thứ nhất: Thửa đất số: 37(18)            Tờ bản đồ số: 13

Địa chỉ: Tổ 25, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

+ Tài sản thứ hai: Thửa đất số: 37(6)            Tờ bản đồ số: 13

Địa chỉ: Tổ 25, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

+ Tài sản thứ ba: Thửa đất số: 37(15)            Tờ bản đồ số: 13

Địa chỉ: Tổ 25, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 21/08/2020 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19, 20, 21/08/2020 (trong giờ hành chính) theo hướng dẫn tại quy chế đấu giá tài sản của Công ty.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đăng ký mua hồ sơ: Khách hàng đến mua hồ sơ mang theo giấy tờ tùy thân (đối với cá nhân); giấy giới thiệu (đối với tổ chức) và sẽ được hướng dẫn cụ thể.

- Nộp số tiền đặt trước, giấy nộp tiền đặt trước.

+ Nộp số tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).  Tiền đặt trước không được tính lãi suất.

+ Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Á Âu “báo có tài khoản”.

+ Đơn vị hưởng:  Công ty đấu giá hợp danh Á Âu

+ Tài khoản: 182883228 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

+ Nội dung: Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Công nghiệp Hà Nội chưa thanh toán cho Agribank Chi nhánh Long Biên. 

Giấy nộp tiền đặt trước phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Ghi chú: Nếu thiếu “báo có tài khoản” và chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

09 giờ 00 phút ngày 24/08/2020 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Á Âu; địa chỉ B14 khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi