AMC thông báo bán đấu giá tài sản

29/09/2022

1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
a. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh  Hà Thành
        - Địa chỉ: Số 75 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
b. Đại diện cho người có tài sản đấu giá.
    - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).
    - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
2. Tài sản cần đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Dương Đức Dân bảo lãnh cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu US Vico tại Agribank Chi nhánh Hà Thành:
3. Thông tin về tài sản bảo đảm: 
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 557144 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 03/8/2017, ông Dương Đức Dân nhận chuyển nhượng theo hồ sơ số 1804000193BD và đăng ký sang tên ngày 12/01/2018 tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội-Chi nhánh quận Long Biên, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 166/2018/ HĐTC ngày 18/01/2018 được ký giữa Bên thế chấp là ông Dương Đức Dân và Bên nhận thế chấp là Agribank chi nhánh Hà Thành. Thửa đất số: 171, tờ bản đồ số: 308-5, địa chỉ: Số 91, tổ 3, khối 3, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội (Địa chỉ mới là Số 1053 Ngô Gia Tự, tổ 11, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội), diện tích: 157,2 m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài, nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 20/01/2018 tài Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội-Chi nhánh quận Long Biên. 
4. Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 166/2018/ HĐTC ngày 18/01/2018 được ký giữa Bên thế chấp là ông Dương Đức Dân và Bên nhận thế chấp là Agribank chi nhánh Hà Thành;
5. Hiện trạng tài sản đấu giá:
Toàn bộ tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng của tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ tài sản và tự xác định tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của tài sản. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh Hà Thành, Agribank AMC và Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với tài sản kể từ thời điểm tài sản được đấu giá thành công.
6. Giá khởi điểm đấu giá tài sản: 9.025.000.000 đồng (Chín tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu đồng). 
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
7. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 13/10/2022 và ngày 14/10/2022 tại địa chỉ: Số 1053 Ngô Gia Tự, tổ 11, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 phút ngày 17/10/2022 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
9. Tiền đặt trước: 902.000.000 đồng (Chín trăm linh hai triệu đồng). Tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ Ngày 17/10/2022, ngày 18/10/2022 và trước 16h00 phút ngày 19/10/2022. (trong giờ hành chính).
 - Hình thức nộp: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 mở tại Agribank - CN Nam Hà Nội. 
Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.
10. Bước giá: 10.000.000 đồng.
11. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
 - CMND (CCCD) của người tham gia đấu giá (bản photocopy).
 - Sổ hộ khẩu, xác nhận nơi cư trú (bản photocopy).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09h30ngày 20/10/2022.
 - Địa điểm: Phòng 403 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).
13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
13.1. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 - Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
13.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.
 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản: Người trúng đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong thời hạn 05(năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành.
 b. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:
 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua được tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua tài sản đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.
 - Trong thời hạn 45(bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua tài sản đấu giá theo hợp đồng mua bán tài sản đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. Quá thời hạn thanh toán tiền mua tài sản mà người mua tài sản đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua tài sản theo hợp đồng mua bán tài sản đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua tài sản và số tiền này sẽ thuộc về người có tài sản đấu giá.
 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua tài sản vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Hà Thành, theo số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh Hà Thành.
 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành tài sản, Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Hà Thành.
14. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các tài sản.
15. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: 
Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282
- Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội: 
Địa chỉ: Phòng 402 Nhà A2 – Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974.      

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi