AMC thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá khoản nợ

01/09/2021

AMC thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá khoản nợ, cụ thể như sau:

1. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thửa đất số 28, tờ bản đồ số 331-6, diện tích: 100.0 m2, địa chỉ tại: phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 268653; Số vào sổ cấp GCN: CS 02145 do Sở Tài nguyên và môi trường, thành phố Hà Nội cấp ngày 16/01/2019.

Các giấy tờ khác liên quan đến tài sản thế chấp (nếu có).

2. Giá khởi điểm của khoản nợ là: 9.725.000.000 đồng (Chín tỷ, bảy trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Tiền đặt trước để tham gia đấu giá khoản nợ: 1.945.000.000 đồng.

Bước giá: 10.000.000 đồng

3. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá khoản nợ:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với khoản nợ, bên có khoản nợ đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

b. Về phương án đấu giá: Khả thi, hiệu quả;

c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;

d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố

f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho người trúng đấu giá.

4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá;
- Phương án đấu giá khoản nợ.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.
- Thời hạn: Bắt đầu từ ngày phát hành thông báo đến trước 11 giờ 00 phút, thứ 4 ngày 08/9/2021;
- Địa điểm: Phòng QLKTTS - Agribank AMC; Tầng 5 Tòa nhà C3 Phương Liệt, Số 194 Đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Đầu mối liên hệ: Ông Vũ Đức Quảng (Điện thoại : 0898.360.000).

Agribank AMC sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi