Agribank Chi nhánh Tây Đô lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

07/12/2022

1. Tài sản cần bán đấu giá: 
Xe Ô tô con đã qua sử dụng theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 031580 do Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 12/12/2010
- Nhãn hiệu: LEXUS        - Số loại: RX350
- Số khung: JTJZK1BA9A2002264    - Số máy: J271924
- Biển kiểm soát: 29A-01922
Tài sản đang được Agribank Chi nhánh Tây Đô quản lý.

2. Tiêu chí lựa chọn: 
2.1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:

Để đảm bảo cho việc tổ chức thẩm định giá thành công đối với tài sản bên có tài sản cần thẩm định sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức thẩm định giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính và nằm trong danh sách đã được Agribank lựa chọn;
b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;
d. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ);
e. Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm; Có số lượng thẩm định viên tối thiểu 03 người;
f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

2.2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: có phòng đấu giá có sức chứa tối thiểu từ 20 người và đầy đủ trang thiết bị;
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c. Năng lực: có từ 05 đấu giá viên trở lên, trong đó có ít nhất 02 đấu giá viên có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm; 
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

3. Hồ sơ yêu cầu:
3.1. Hồ sơ yêu cầu đối với tổ chức thẩm định giá tài sản: 

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản thẩm định giá trên chứng thư).
3.2. Hồ sơ yêu cầu đối với tổ chức bán đấu giá tài sản:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
+ Thời gian: trước 10h00 ngày 14/12/2022.
+ Địa điểm: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Agribank Chi nhánh Tây Đô - Tòa nhà Agribank số 36 Phố Nguyễn Cơ Thạch – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. 
Điện thoại : 024.38379637. Fax: 024.38379640
Liên hệ: Nguyễn Hồng Sơn – ĐT 0915151999
Lưu ý: 
Agribank Chi nhánh Tây Đô sẽ có văn bản thông báo cho đơn vị thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá tài sản được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và Agribank Chi nhánh Tây Đô không hoàn trả hồ sơ đã gửi chào.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi