AMC thông báo bán đấu giá khoản nợ

23/09/2022

1.Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Đô 
  - Địa chỉ: Số 36 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
        b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
    - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).
- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Khoản nợ cần đấu giá:
Khoản nợ cần đấu giá: khoản nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Khánh Hoà  tại Agribank Chi nhánh Tây Đô 
3. Thông tin về khoản nợ:
    Chi tiết nội dung khoản nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Khánh Hoà  như sau:
- Tổng giá trị khoản nợ: 58.674.279.341 đồng. Trong đó: 
     +Tổng dư nợ gốc: 20.419.334.203 đồng
     +Tổng dư nợ lãi: 38.254.945.138 đồng. 
             Trong đó:
++ Tổng dư nợ lãi trong hạn là: 12.751.648.379 đồng
            ++ Tổng nợ lãi quá hạn là: 25.503.296.759 đồng
    Lưu ý: Tiền lãi nêu trên sẽ tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Khánh Hoà  thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank – Chi nhánh Tây Đô.
    -   Bao gồm 9 Hợp đồng tín dụng:
1.    Hợp đồng tín dụng số: 0303-2009/HĐHM-KH ngày 03/03/2009
2.    Hợp đồng tín dụng số: 1708-2010/HĐTD-KH ngày 17/08/2010
3.    Hợp đồng tín dụng số: 2012-2010/HĐTD-KH ngày 20/12/2010
4.    Hợp đồng tín dụng số: 1512-2011/HĐTD-KH ngày 15/12/2011
5.    Hợp đồng tín dụng số: 2712-2011/HĐTD-KH ngày 27/12/2011
6.    Hợp đồng tín dụng số: 1602-2012/HĐTD-KH ngày 16/02/2012
7.    Hợp đồng tín dụng số: 2302-2012/HĐTD-KH ngày 23/02/2012
8.    Hợp đồng tín dụng số: 0103-2012/HĐTD-KH ngày 01/03/2012
9.    Hợp đồng tín dụng số: 0504-2012/HĐTD-KH ngày 05/04/2012
- Tình trạng khoản nợ: Đã xử lý rủi ro một phần năm 2014 và bán nợ VAMC. Năm 2018 đã thực hiện mua lại nợ của VAMC và XLRR toàn bộ khoản nợ.
4.   Thông tin về tài sản bảo đảm:

TT

HĐBĐ

Đặc điểm tài sản

Giá trị TSBĐ tại thời điểm cho vay

Phạm vi bảo đảm

1

Hợp đồng tài sản số 01/NHNo-TDo ngày 3/12/2008

Xe ô tô tải Hino số đăng ký 023614 do Phòng CSGT công an TP Hà Nội cấp ngày 17/9/2008

775

581

Xe ô tô tải Hino số đăng ký 023864 do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp ngày 03/10/2008.

1.550

1.163

2

Hợp đồng thế chấp số 0108/HĐTC-KH ngày 19/11/2008

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 776597 do UBND Thành phố Sơn Tây – Hà Tây cấp ngày 25/8/2008, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số H007770.

* Diện tích thửa đất: 103 m2; thửa đất số 27, loại đất ở đô thị, địa chỉ thửa đất: Khu cổng trường tiểu học Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội.

155

116

3

Hợp đồng thế chấp số 274/HĐ-CC ký ngày 20/2/2009

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 865251 do UBND Thành phố Sơn Tây – Hà Tây cấp ngày 17/9/2007, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số H00492

* Diện tích thửa đất 80,25m2, thửa đất số 61,62,63. Địa chỉ thửa đất tại Khu Đồng Sầm, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội.

1.043

782

4

Hợp đồng thế chấp số 274/HĐ-CC ký ngày 20/2/2009

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB 782154 do UBND Thị xã Sơn Tây – Hà Tây cấp ngày 10/01/2006, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số H00635.

* Diện tích đất : gồm đất trồng cây lâu năm là 1303.6 m2 và đất ở lâu dài là 191 m2. Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 05, Địa chỉ thửa đất: Thôn Vân Gia, xã Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

3.180

2.385

Tổng cộng

6.703

5.027

 

5. Hồ sơ kèm theo:
- 9 Hợp đồng tín dụng nêu trên và các Phụ lục HĐTD kèm theo Hợp đồng.  
- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản;
- Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Tây Đô, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng phát Hà Nội.
6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:    
Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh Tây Đô, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phất Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.
7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 20.800.000.000đồng (Hai mươi tỷ, tám trăm triệu đồng). 
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục và chịu mọi chi phí, thuế, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá (nếu phát sinh).
8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 29/09/2022 và ngày 30/09/2022 (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.
Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 phút ngày 04/10/2022 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
10. Tiền đặt trước:  2.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ Ngày 04/10/2022, ngày 05/10/2022và trước 17h00 phút ngày 06/10/2020 (trong giờ hành chính).
 - Hình thức nộp: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 mở tại Agribank - CN Nam Hà Nội. 
Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.
11. Bước giá: 100.000.000 đồng.
12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 - Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
 - CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).
 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 07/10/2022.
 - Địa điểm: Phòng 403 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).
14. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.
15. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Đô - Số 36 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank-Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội. SĐT: 024.3772.8432 và tại Website: www.agribankamc.com. Điện thoại: 024.3772.8282
- Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội - Phòng 402 Nhà A2 – Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi