Agribank AMC thông báo bán đấu giá khoản nợ

27/12/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ.
- Địa chỉ: 447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
    - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    2. Tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng tín dụng số 1506-LAV-201100426 ký ngày 28/4/2011 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo; Hợp đồng tín dụng số: 1506-LAV-201000017 ký ngày 06/01/2012 và các Phụ lục Hợp đồng kèm theo; Hợp đồng tín dụng số 1506-LAV-201701358 ngày 24/11/2017 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo và Hợp đồng tín dụng số: 1506-LAV-201800868 ký ngày 16/7/2018 và các Phụ lục Hợp đồng kèm theo.
    Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ của khoản nợ (tạm tính đến hết ngày 30/6/2021): 81.484.434.637 đồng (Tám mươi mốt tỷ, bốn trăm tám tư triệu, bốn trăm ba tư nghìn, sáu trăm ba bảy đồng). Cụ thể:
    - Việt Nam đồng: 43.659.155.033 đồng (Bốn mươi ba tỷ, sáu trăm năm chín triệu, một trăm năm lăm nghìn, không trăm ba ba đồng)
    - USD: 1,655,011.14 USD (Một triệu, sáu trăm năm lăm nghìn, không trăm mười một phẩy mười bốn đô la Mỹ) quy đổi ra Việt Nam đồng là: 37.825.279.604 đồng, trong đó:        
    + Dư nợ gốc: Việt Nam đồng: 24.654.899.514 đồng và USD: 1,056,947.56 USD quy đổi ra Việt Nam đồng là:  24.156.536.484 đồng
    + Nợ lãi: Việt Nam đồng: 19.004.255.519.đồng và USD: 598,063.58 USD quy đổi ra Việt Nam đồng là: 13.668.743.120 đồng.
    Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.
    3.  Thông tin tài sản đảm bảo:
    Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ là tài sản gắn liền với quyền sử dụng 30.300m2 đất tại xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương theo Hợp đồng thế chấp số 70 quyển số 09.TP/CC-SCC/HĐGD tại Phòng công chứng số 1, tỉnh Hải Dương.
    4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
    - Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
    - Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Tây Hồ và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
         5. Giá khởi điểm: 51.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).
        Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế GTGT và các loại phí, lệ phí chuyển quyền và các loại phí khác nếu có. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.
        6. Tiền đặt trước: 10.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).
        7. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).
        8. Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).
    9. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán: 
9.1. Phương thức thanh toán
    Theo phương thức trả ngay hoặc trả chậm với thời gian trả chậm tối đa 180 ngày (một trăm tám mươi ngày) theo đúng quy định (trả chậm có tính thêm chi phí vốn trả chậm với lãi suất 7.5%/năm tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả). 
    Trong trường hợp người mua có cùng mức giá sẽ ưu tiên khách hàng mua nợ có nhu cầu mua khoản nợ theo phương thức trả ngay.  
    9.2. Thời hạn thanh toán: 
    - Trường hợp bên mua nợ thanh toán theo phương thức trả ngay: Bên mua nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán nợ ngày trong một lần hoặc nhiều lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được quá 45 ngày (bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày ký hợp đồng mua, bán nợ.
    Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Bên mua nợ phải thanh toán ít nhất 30% giá trị hợp đồng mua bán trong thời hạn 05 ngày (năm ngày) kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng như cam kết, số tiền này thuộc về Agribank chi nhánh Tây Hồ. 
    - Trường hợp bên mua nợ thanh toán theo phương thức trả chậm: Bên mua nợ phải thanh toán ít nhất 30% giá trị hợp đồng mua bán trong vòng 05 ngày (năm ngày)  làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng như cam kết. 
    Trong thời hạn tối đa 180 ngày (một trăm tám mươi ngày) kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán nốt số tiền 70% giá trị hợp đồng còn lại. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đúng và đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá (bao gồm cả phí trả chậm với lãi suất 7.5%/năm tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả) thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về Agribank chi nhánh Tây Hồ
    10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/12/2021; ngày 28/12/2021 và kết thúc vào lúc 16 giờ 00 ngày 29/12/2021 (Trong giờ hành chính). 
    Số tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản chỉ định có thông tin như sau:
    - Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh
    - Số tài khoản: 1506201040162 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.
    - Nội dung chuyển khoản : Khách hàng ... ( khách hàng ghi rõ họ và tên) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…..(Ghi rõ tên tài sản).
        11. Thời gian tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ đấu giá, đăng ký xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/12/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2021 (Trong giờ hành chính - chủ nhật, ngày nghỉ lễ).
12. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Thời gian ngày 27/12/2021 và ngày 28/12/2021 (trong giờ hành chính). Nơi xem tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh hoặc Agribank Chi nhánh Tây Hồ, hoặc Agribank AMC.
13. Thời gian nộp phiếu trả giá: Khách hàng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
        14. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 30/12/2021 tại trụ sở công ty đấu giá Hợp danh Phạm Nam Anh.
        15. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức đấu giá: Số 60, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
        16. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
-  Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Người tham gia đấu giá phải trực tiếp đến Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh để đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu đơn Công ty ban hành, trường hợp uỷ quyền đăng ký phải có Hợp đồng ủy quyền có công chứng đối với cá nhân/ Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức).
- Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu và Sổ hộ khẩu (bản chính/bản sao công chứng).
- Đối với tổ chức: bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện cho tổ chức đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền của tổ chức đó.
- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia đấu giá, nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia cuộc đấu giá thì việc ủy quyền phải thực hiện đúng quy định về pháp luật chứng nhận của cơ quan công chứng, chỉ ủy quyền 01 lần, văn bản ủy quyền được lưu trong hồ sơ đấu giá.
- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cam kết đã xem, tìm hiểu về khoản nợ và tài sản bảo đảm cho khoản nợ.
        17. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp (Theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh)
        18. Hình thức đấu giá: Đấu giá bẳng bỏ phiếu trực tiếp.
        19. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
    Thông tin liên hệ:
    - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: 
    Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282
    - Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh: 
    Địa chỉ: Số 60, ngõ 850 đường Láng,  phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0976.530.239 (Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, trừ các ngày nghỉ lễ. Buổi sáng từ  8 giờ 00 phút  đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút)      
        Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi