Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

06/10/2021

1. Tên, địa chỉ người có khoản nợ đấu giá:
- Người có khoản nợ đấu giá: Agribank chi nhánh 9.
- Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HồChí Minh.
- Đại diện người có khoản nợ đấu giá: Agribank AMC LTD
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
2. Khoản nợ bán đấu giá, Giá trị ghi sổ khoản nợ:
Toàn bộ các khoản nợ của nhóm khách hàng bao gồm Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Kiến An, Lê Văn Nam, Lại Hữu Phong tại Agribank Chi nhánh 9:
        Đơn vị: VN đồng

STT Tên khách hàng   Hợp đồng tín dụng   Dư nợ gốc   Nợ lãi
(tạm tính 09/08/2021)
 Tổng cộng giá trị khoản n
1 Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Kiến An   HĐTD hạn mức số: 6300LAV201702490 ngày 18/12/2017 và HĐTD từng lần số 6300LAV201800763 ngày 02/04/2018.  16,379,637,646  6,794,926,938   23,174,564,584 
2  Lê Văn Nam      HĐTD số 6300-LAV-201702100 ký ngày 30/10/2017 14,000,000,000 4,873,672,222 18,873,672,222  
3 Lại Hữu Phong   HĐTD số 6300-LAV-201702012 ký ngày 12/10/2017  14,750,000,000 4,993,164,902   19,743,164,902
   TỔNG CỘNG   45,129,637,646  16,661,764,062  61,791,401,708

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Kiến An, Ông Lê Văn Nam, Ông Lại Hữu Phong thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh 9. 
3. Giá khởi điểm, hình thức và phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường, bán chung 3 khoản nợ một lần.
- Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Kiến An: 23.200.000.000 đồng
- Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ Lê Văn Nam: 18.900.000.000 đồng
- Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ Lại Hữu Phong: 19.744.000.000 đồng
- Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá thông thường. 
Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. 
- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm các khoản nợ đấu giá.
- Bước giá: 50.000.000 đồng.
- Phương thức thanh toán tiền mua nợ theo phương thức trả ngay phù hợp với quy định Agribank, theo đó bên mua khoản nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua, bán nợ ngay một lần hoặc nhiều lần,lần thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank. Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng lần không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết. 
4.Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Có năng lực, kinh nghiệm và tổ chức đấu giá có uy tín;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC, ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;
đ ) Tổ chức đấu giá có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác: 
+Trường hợp được lựa chọn, tổ chức đấu giá mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh 9 trước khi thực hiện đấu giá;
+Tổ chức đấu giá ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá nếu các bên có thỏa thuận, phối hợp bàn giao, ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho người mua khoản đấu giá.
5. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá kèm bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Thư chào thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá;
- Phương án đấu giá khoản nợ.
6. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:
Thời gian:
+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ
+ Thời gian kết thúc: 05 ngày kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/Agribank AMC LTD và trang thông tin điện tử chuyên nghành về đấu giá (https://dgts.moj.gov.vn).
Phương thức nộp hồ sơ:
+ Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC LTD, Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, người nhận: ông Nguyễn Nguyên Hãn-Phòng Quản lý, khai thác tài sản.
+ Tổ chức đăng ký đấu giá chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ nộp gửi cho Agribank AMC LTD.
(Lưu ý: Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ đối với các đơn vị không được lựa chọn)
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi