Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

06/12/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn (Agribank Chi nhánh Hóc Môn).
 - Địa chỉ: số 12 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.  Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ Khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất muối Thiên Nhiên, Ông Nguyễn Hữu Khoa và bà Hoàng Thị Hạnh tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng tín dụng số: CVDN.1.0298 (6140-LAV-200902866) ngày 18/03/2009; Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-200907965 ngày 14/09/2009; Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201009660 ngày 14/12/2010.  
3.   Thông tin về khoản nợ:
a. Giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất muối Thiên Nhiên tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn tạm tính đến ngày 30/09/2020 là: 33.232.871.282 đồng (Ba mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi mốt nghìn, hai trăm tám mươi hai đồng); Trong đó: 
- Dư nợ gốc:   19.439.174.602 đồng. 
- Nợ lãi       :   13.793.696.680 đồng.
b. Giá trị ghi sổ khoản nợ của Ông Nguyễn Hữu Khoa và bà Hoàng Thị Hạnh tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn tạm tính đến ngày 30/09/2020 là: 8.873.303.331đồng (Tám tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm lẻ ba nghìn, ba trăm ba mươi mốt đồng); Trong đó: 
- Dư nợ gốc:   2.161.601.879 đồng. 
- Nợ lãi       :   6.711.701.452 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 30/09/2020 cho đến khi Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất muối Thiên Nhiên, Ông Nguyễn Hữu Khoa và bà Hoàng Thị Hạnh thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
3.1 Thông tin về tài sản bảo đảm: 
3.1.1. Tài sản đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất muối Thiên Nhiên:
a. 02 Quyền sử dụng đất có tổng diện tích: 17.588m2 tại ấp Lý Hòa, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM, cụ thể:
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK532487, số vào sổ cấp giấy số H02227 do UBND huyện Cần Giờ cấp ngày 04/10/2007.
•    Địa chỉ thửa đất: ấp Lý Hòa, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM;
•    Thửa đất số: 49+50+51        Tờ bản đồ số: 16;
•    Diện tích đất: 16.143m2; 
•    Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản;
•    Thời hạn sử dụng: 07/2021.
Theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK532486, số vào sổ cấp giấy số H02228 do UBND huyện Cần Giờ cấp ngày 04/10/2007.
•    Địa chỉ thửa đất: ấp Lý Hòa, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM;
•    Thửa đất số: 48-2        Tờ bản đồ số: 16;
•    Diện tích đất: 1.445m2;
•    Mục đích sử dụng: Cây lâu năm;
•    Thời hạn sử dụng: 12/2052.
Tình trạng pháp lý:
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của Bên thứ ba số: CVDN.1.0262/TC ngày 17/06/2008 do UBND xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, số chứng thực: 148, quyển số 01/TP/CC-SCT/HĐGD, đăng ký thế chấp ngày 20/06/2008 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cần Giờ;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK532487, số vào sổ cấp giấy số H02227 do UBND huyện Cần Giờ cấp ngày 04/10/2007;
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK532486, số vào sổ cấp giấy số H02228 do UBND huyện Cần Giờ cấp ngày 04/10/2007.
b. Quyền sử dụng đất, diện tích 11.047m2 tại khu phố 4, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cụ thể:
•    Thửa đất số: Có 15        Tờ bản đồ số: 103;
•    Địa chỉ thửa đất: khu phố 4, thị trấn Vĩnh An;
•    Diện tích đất: 11.047m2;
•    Mục đích sử dụng: Đất nông nghiệp;
•    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
Tình trạng pháp lý:
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của Bên thứ ba số: 6140-LCL-200901893 ngày 15/9/2009 do UBND thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, số chứng thực: 213, quyển số 01/09TP/CC-SCT/HĐGD, đăng ký thế chấp ngày 15/9/2009 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL521182, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H04980 do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 10/07/2008.
c. Dây chuyền hệ thống thiết bị tinh luyện muối.
Tình trạng pháp lý:
Hợp đồng thế chấp tài sản số: CVMM.1.001/TC ngày 06/09/2008 và Hợp đồng thế chấp bổ sung số CVMM.1.001/TCBS ngày 23/03/2009. Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/10/2008.
d. Nhà xưởng sản xuất, nhà kho nguyên liệu, nhà kho thành phẩm, nhà văn phòng, nhà bảo vệ, hàng rào.
Tình trạng pháp lý:
Hợp đồng thế chấp tài sản số: MTN.0109001 ngày 15/03/2009 giữa Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất muối Thiên Nhiên và Agribank C/n Hóc Môn
3.1.2 Tài sản đảm bảo cho khoản vay của ông Nguyễn Hữu Khoa và bà Hoàng Thị Hạnh: Không có tài sản đảm bảo.
3.2 Hồ sơ pháp lý:    
-    Hợp đồng tín dụng số CVDN.1.0298 (6140-LAV-200902866) ngày 18/03/2009 giữa Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất muối Thiên Nhiên và Agribank Chi nhánh Hóc Môn 
-    Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-200907965 ngày 14/09/2009 giữa Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất muối Thiên Nhiên và Agribank Chi nhánh Hóc Môn;
-    Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201009660 ngày 14/12/2010 ký giữa ông Nguyễn Hữu Khoa, bà Hoàng Thị Hạnh và Agribank Chi nhánh Hóc Môn;
-    Bản án sơ thẩm số 1570/2011/KDTM-ST ngày 06/09/2011 của TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
-    Bản án phúc thẩm số 101/2012/KDTM-PT ngày 06/03/2012 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
-    Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 44/2013/QĐST-DS ngày 17/7/2013 của TAND Quận Tân Bình Tp.HCM;
-    Quyết định cưỡng chế kê biên số 12/QĐ-CTHA ngày 05/11/2013 của Cục Thi hành án Dân sự Tp. Hồ Chí Minh.
Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
4.   Hồ sơ kèm theo:
-    Hợp đồng tín dụng số CVDN.1.0298 (6140-LAV-200902866) ngày 18/03/2009 giữa Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất muối Thiên Nhiên và Agribank C/n Hóc Môn 
-    Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-200907965 ngày 14/09/2009 giữa Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất muối Thiên Nhiên và Agribank C/n Hóc Môn;
-    Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201009660 ngày 14/12/2010 ký giữa ông Nguyễn Hữu Khoa, bà Hoàng Thị Hạnh và Agribank Chi nhánh Hóc Môn  
+ Tham khảo tại hồ sơ đấu giá hoặc chứng thư thẩm định giá số 0416/2021/CT-VATC ngày 19/5/2021 của Chi nhánh Công ty CP Thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu.
 - Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.
5.   Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.
6.  Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 14.539.755.305 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi lăm ngàn, ba trăm lẻ năm đồng).
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
7.   Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 07/12/2021 và ngày 08/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh Hóc Môn – Đ/c: 12 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. HCM hoặc Agribank AMC LTD – Đ/c: Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM.
Lưu ý: Người đăng ký xem khoản nợ đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 09/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
9. Tiền đặt trước: 1.453.975.531 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm năm mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi lăm ngàn, năm trăm ba mươi mốt đồng), tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/12/2021 đến ngày 09/12/2021 (trong giờ hành chính)
 - Hình thức nộp: chuyển vào số tài khoản  của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, theo số tài khoản: 6140.2010.20230 mở tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
10. Bước giá: 50.000.000 đồng.
11. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 11.1 Đối tượng tham gia đấu giá
+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá:  là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật
+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.
11.2 Cách thức tham gia đấu giá.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
 - Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.
12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 10/12/2021.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An- Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
13.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh); 
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
13.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:
- Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
 - Chậm nhất là ngày 25/12/2021, kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ (giá mua, bán khoản nợ). Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn.
 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
14. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.
15. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

 - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3820.4858 - 0948.68.99.86
- Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (ĐTDĐ: 0978488480).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi