AMC thông báo đấu giá khoản nợ

10/12/2021

1.   Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
1.1.Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Phước Kiển.
 -  Địa chỉ: số NL03-05 Khu biệt thự phố kinh doanh Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
1.2. Người đại diện xử lý khoản nợ đấu giá.
 - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
 - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.   Khoản nợ đấu giá:
2.1. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Song Việt tại Agribank Chi nhánh Phước Kiển theo Hợp đồng tín dụng số 6350LAV201100113 ký ngày 29/01/2011.
  - Giá trị ghi sổ khoản nợ (tính đến ngày 31/03/2021) của Hợp đồng tín dụng số 6350LAV201100113 ký ngày 29/01/2011: 30.906.883.333 đồng.
+ Nợ gốc: 12.000.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 18.906.883.333 đồng; gồm nợ lãi trong hạn: 13.550.366.667 đồng và nợ lãi quá hạn: 5.356.516.667 đồng.
Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 01/04/2021 cho đến khi Công ty TNHH TM Song Việt thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Phước Kiển.
2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 169/2 (số cũ: 169) đường Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, Tp. HCM (theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSD đất ở, hồ sơ gốc số 22481/2002 do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/12/2002. Cập nhật biến động ngày 10/06/2003, theo Hợp đồng công chứng số 6345/HĐ-MBN ngày 12/03/2003 và cập nhật biến động ngày 21/03/2005, nhận cho tặng theo hợp đồng số 04573/HĐ-TCN ngày 04/03/2005).
3.   Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6350LAV201100113 ngày 29/01/2011;
- Hợp đồng thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của bên thứ 3 số 6350-LCP-201100104 đã được Văn phòng công chứng Phú Mỹ Hưng, Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 29/01/2011; Số công chứng 00000162.
- Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/01/2011, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hồ sơ khởi kiện Công ty TNHH TM Song Việt tại Tòa án Nhân dân quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 265/2021/HĐDV/AMC-CNPK ký ngày 16/03/2021, giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Phước Kiển;
- Văn bản ủy quyền số 265/2021/UQ.CNPK-AMC ngày 19/03/2021 và Văn bản sửa đổi, bổ sung ủy quyền số 265/2021/UQ.CNPK-AMC/SĐBS, ký giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Phước Kiển;
Và các văn bản, tài liệu khác liên quan đến khoản nợ.
4.   Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ và có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế trước khi tham gia đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Phước Kiển, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. 
5.  Giá khởi điểm: 16.206.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu đồng). Giá khởi điểm này chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6.  Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: 
- Trong giờ hành chính, từ ngày 10/12/2021 đến hết ngày 13/12/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam (Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc Agribank Chi nhánh Phước Kiển (Địa chỉ: NL03-05 Khu biệt thự phố kinh doanh Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc Agribank AMC LTD (Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).
- Người đăng ký xem khoản nợ đấu giá, tài sản bảo đảm của khoản nợ đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, các tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
7.  Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: 
 - Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 10/12/2021 đến hết ngày 13/12/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam; Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 và 08.8816.4369.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
 - Điều kiện, đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp đầy đủ tiền đặt trước theo đúng thời hạn quy định nêu trên. Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
8. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 10/12/2021, ngày 13/12/2021 và ngày 14/12/2021. 
 - Hình thức nộp: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam, theo số tài khoản: 6460201021847 mở tại Agribank Chi nhánh Tân Phú.
9. Bước giá: 50.000.000 đồng.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15/12/2021.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. 
11. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
12. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. 
+ Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.
- Agribank AMC LTD.
+ Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hoặc: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC LTD.
+ Địa chỉ: Lầu 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Agribank Chi nhánh Phước Kiển.
+ Địa chỉ: số NL03-05 Khu biệt thự phố kinh doanh Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi