Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

12/01/2022

1.   Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1.Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh 9.
 -  Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
1.2. Người đại diện xử lý tài sản đấu giá.
 - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
 - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.   Tài sản đấu giá:
2.1. Tài sản đấu giá: toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu nông sản Quốc Tế tại Agribank Chi nhánh 9 theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6300LAV201502903 ký ngày 18/12/2015. Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 18/05/2021.
 + Nợ gốc    : 69.036.000.000 đồng.
 + Nợ lãi    : 36.461.481.642 đồng.
2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm: 
2.2.1.Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số 6300LCP201400179 ngày 10/02/2014. 
a. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 605 Trường Chinh, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Lê Công Tuấn Anh. Thửa đất số: 36; Tờ bản đồ số: 12; Diện tích đất: 251,1 m2; Mục đích sử dụng đất: đất ở; Thời hạn sử dụng: lâu dài. Nhà ở: cấp 3; Diện tích xây dựng: 178,1 m2; Diện tích sàn: 178,1 m2; Kết cấu: tường gạch, mái tole; Số tầng: 1. 
b. Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm: 
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB948954, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH06457 do UBND quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/07/2010. Cập nhật thay đổi ngày 06/02/2014.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số 6300LCP201400179, được Phòng công chứng số 4 – Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 10/02/2014; Số công chứng: 003775 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp số 6300LCP201400179/PLHĐ được phòng công chứng số 4 – Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 13/06/2018; Số công chứng: 024035. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 10/02/2014 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Tân Phú, TP. HCM.
2.2.2.Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số 6300LCP201400180 ngày 10/02/2014. 
a. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 605A Trường Chinh, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Lê Công Tuấn Anh. Thửa đất số: 531; Tờ bản đồ số: 12; Diện tích đất: 169,2 m2; Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài. Nhà ở: cấp 3; Diện tích xây dựng: 158,9 m2; Diện tích sàn: 158,9 m2; Kết cấu: tường gạch, mái tole; Số tầng: 1.
b. Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm: 
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH025517, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH06149 do UBND Quận Tân Phú - TP. HCM cấp ngày 24/11/2011. Cập nhật thay đổi ngày 06/02/2014.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số 6300LCP201400180, được Phòng công chứng số 4 – Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 10/02/2014; Số công chứng: 003776 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp số 6300LCP201400180/PLHĐ được phòng công chứng số 4 – Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 13/06/2018; Số công chứng: 024036. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 10/02/2014 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 
2.2.3.Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ khác số 6300LCP201400651 ngày 12/05/2014  
a. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 603/2A Trường Chinh, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Lê Công Tuấn Anh. Thửa đất số: 532; Tờ bản đồ số: 12; Diện tích đất: 58,8 m2; Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng    : lâu dài. Nhà ở: cấp 3; Diện tích xây dựng: 43,1 m2; Diện tích sàn: 43,1 m2; Kết cấu: tường gạch, mái tole; Số tầng: 1.
b. Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm: 
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB851933, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH05783 do UBND Quận Tân Phú, TP. HCM cấp ngày 07/07/2010. Cập nhật thay đổi ngày 12/03/2014.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ khác số 6300LCP201400651 được Phòng công chứng số 3 – Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 12/05/2014; Số công chứng: 12649. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 13/05/2014 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Tân Phú, TP. HCM. 
2.2.4.Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ khác số 6300LCP201400854 ngày 16/06/2014.  
a. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại ấp Quí Thạnh, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Lê Công Tuấn Anh. Thửa đất số: 5; Tờ bản đồ số: 27; Diện tích đất: 4.156,6 m2; Mục đích sử dụng: đất ONT: 300 m2; Đất SKC: 1465,2 m2; Đất CLN: 2.391,4 m2. Thời hạn sử dụng: đất ONT: lâu dài; Đất SKC: lâu dài; Đất CLN: 15/10/2043. 
b. Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm: 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ244461, số vào sổ CH01238 do UBND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 08/11/2013. Cập nhật thay đổi ngày 22/04/2014.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ khác số 6300LCP201400854, được Văn phòng công chứng Cửu Long, tỉnh Tiền Giang chứng nhận ngày 16/06/2014; Số công chứng: 0425. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/06/2014 tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.   
2.2.5.Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300LCP201400802 ngày 16/06/2014  
a. Tài sản bảo đảm: Toàn bộ máy móc, thiết bị của hệ thống lau bóng gạo nằm trên diện tích đất thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ244461, số vào sổ CH01238 do UBND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 08/11/2013. Cập nhật thay đổi ngày 22/04/2014. Chủ sở hữu là Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu nông sản Quốc Tế;
b. Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm: 
- Hợp đồng kinh tế số 01-TS/2014/HĐKT/QT ngày 22/04/2014 giữa DNTN Hiệp Phúc và Công ty TNHH TM XNK nông sản Quốc Tế.
- Biên bản bàn giao tài sản, công cụ ngày 25/04/2014 giữa DNTN Hiệp Phúc và Công ty TNHH TM XNK nông Sản Quốc Tế. 
- Hóa đơn GTGT số 0000006 ngày 22/04/2014 trị giá 8.926.093.000 đồng. 
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300LCP201400802 ngày 16/06/2014.
- Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 21/05/2014 tại Trung Tâm đăng ký giao dịch tài sản TP. Hồ Chí Minh.
3.   Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ và có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế trước khi tham gia đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào liên quan đến khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công. 
4.  Giá khởi điểm: 73.336.428.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ ba trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng).
5.  Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: 
- Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 12/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/01/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng (Địa chỉ: số 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc Agribank Chi nhánh 9 (Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh) hoặc Agribank AMC LTD (Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).
- Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, các tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6.  Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: 
 - Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 12/01/2022 đến 17giờ 00 phút ngày 24/01/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng; Địa chỉ: số 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
 - Điều kiện, đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp đầy đủ tiền đặt trước theo đúng thời hạn quy định nêu trên. Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
7. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính các ngày 21/01/2022, ngày 24/01/2022 và ngày 25/01/2022. 
 - Hình thức nộp: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng, theo số tài khoản: 6170201009220 tại Agribank Chi nhánh 7.
8. Bước giá: 100.000.000 đồng.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/01/2022.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng - Địa chỉ: số 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 
10. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
11. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng - Địa chỉ: số 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 
 + Điện thoại liên hệ: 028 - 62946889.
- Agribank AMC LTD 
+ Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 
Hoặc Phòng Quản lý, khai thác tài sản – Agribank AMC LTD.
+ Địa chỉ: Lầu 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Agribank Chi nhánh 9.
+ Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi