Agribank AMC thông báo tổ chức bán đấu giá khoản nợ

18/11/2021

1.    Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh tổ chức đấu giá tài sản:
Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam; Số 194 Đường Giải Phóng, C3 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 
        1.1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Bình vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng cấp tín dụng số 1506LAV201700514 ngày 05/05/2017, Hợp đồng cấp tín dụng số 1506LAV201701033 ngày 08/09/2017, Hợp đồng cấp tín dụng số 1506LAV201701249 ngày 30/10/2017 và Hợp đồng cấp tín dụng số 1506LAV201800238 ngày 09/02/2018, thông tin cụ thể như sau:  
    * Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 30/6/2021): 72.849.066.681 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ, tám trăm bốn chín triệu, không trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm tám mốt đồng)
+ Nợ gốc: 48.490.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 24.359.066.681 đồng, gồm lãi trong hạn: 17.382.796.195 đồng và lãi quá hạn 6.976.270.486 đồng.
Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Bình thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.
        1.2.  Thông tin các tài sản bảo đảm: 
Tài sản bảo đảm cho khoản vay của của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Bình tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ là một phần tài sản thuộc dự án Sing Garden của Công ty Cổ phần Bất động sản Singland theo Hợp đồng thế chấp số 6789/2018/HĐTC do VPCC Kinh Bắc chứng nhận ngày 18/10/2018.
    1.3. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
    - Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Bình và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Bình, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Tây Hồ và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
    2. Giá khởi điểm là: 59.007.745.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ không trăm lẻ bảy triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).
        Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế GTGT và các loại phí, lệ phí chuyển quyền và các loại phí khác nếu có. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.
3. Tiền đặt trước: 5.900.774.500 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm triệu bảy trăm bảy mươi bốn ngàn năm trăm đồng).
4. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn).
5. Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).
6. Phương thức khách hàng thanh toán tiền mua nợ: Theo phương thức trả ngay phù hợp với quy định của Agribank, theo đó bên mua khoản nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán nợ ngay một lần hoặc nhiều lần, lần thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày (bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank. Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 17/11/2021; ngày 18/11/2021 và kết thúc vào lúc 16 giờ 00 ngày 19/11/2021 (Trong giờ hành chính) 
Số tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản chỉ định có thông tin như sau:
-    Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh
-    Số tài khoản: 1506201040162 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ..
-    Nội dung chuyển khoản : Khách hàng ... ( khách hàng ghi rõ họ và tên) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…..(Ghi rõ tên tài sản).
8.    Thời gian tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ đấu giá, đăng ký xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/11/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2021 (Trong giờ hành chính - trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ).
9.    Thời gian và địa điểm xem tài sản: Thời gian ngày 16/11/2021 và ngày 17/11/2021 (trong giờ hành chính). Nơi xem tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh hoặc Agribank Chi nhánh Tây Hồ, hoặc Agribank AMC.
10.     Thời gian nộp phiếu trả giá: Khách hàng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (bỏ phiếu trực tiếp tại buổi công bố giá).
11.     Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (thời gian công bố giá): 11 giờ 00 phút ngày 22/11/2021 tại trụ sở công ty đấu giá Hợp danh Phạm Nam Anh.
12.     Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và công bố giá: Phòng 104, tòa nhà Láng Trung, số 104 tổ 14, ngõ 850 đường Láng (Nay là: Số 60, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).
13.     Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
-  Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Người tham gia đấu giá phải trực tiếp đến Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh để đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu đơn Công ty ban hành, trường hợp uỷ quyền đăng ký phải có Hợp đồng ủy quyền có công chứng đối với cá nhân/ Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức).
- Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu và Sổ hộ khẩu (bản chính/bản sao công chứng).
- Đối với tổ chức: bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện cho tổ chức đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền của tổ chức đó.
- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia đấu giá, nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia cuộc đấu giá thì việc ủy quyền phải thực hiện đúng quy định về pháp luật chứng nhận của cơ quan công chứng, chỉ ủy quyền 1 lần, văn bản ủy quyền được lưu trong hồ sơ đấu giá.
14.    Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp (Theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh)
15.    Hình thức đấu giá: Đấu giá bẳng bỏ phiếu trực tiếp.
16.    Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh thông báo để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi thông tin xin liện hệ: Phòng 104, tòa nhà Láng Trung, số 104 tổ 14, ngõ 850 đường Láng (Nay là: Số 60, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Điện thoại: 0976.530.239.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi