Agribank AMC đăng tải nội dung bán đấu giá khoản nợ

17/09/2020

1. Khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV Phú Hưng tại Agribank Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình đến thời điểm 30/6/2020 là 8.707.196.576 đồng

Trong đó:

Dư nợ Gốc 5.690.000.000 đồng;

Nợ lãi: 3.017.196.576 đồng.

Cụ thể:

Hợp đồng tín dụng số 3009LAV201100150/HĐTD ký ngày 25/01/2011 

- Số tiền vay: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn)

- Mục đích vay vốn: Đầu tư xây dựng cơ bản trang trại và mua sắm thiết bị chăn nuôi gà công nghiệp.

- Dư nợ đến 30/6/2020: Dư nợ gốc: 4.350.000.000 đồng; Dư nợ lãi 2.284.729.041 đồng.

Hợp đồng tín dụng số 3009LAV201201632/HĐTD ký ngày 29/6/2012 

- Số tiền vay: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng).

- Mục đích vay vốn: Vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh: chăn nuôi gà công nghiệp

- Dư nợ đến 30/6/2020: Dư nợ gốc: 1.340.000.000 đồng; Dư nợ lãi 732.467.535 đồng.

2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Khoản nợ có tài sản bảo đảm bằng 07 Hợp đồng thế chấp với tổng giá trị tài sản bảo đảm tại thời điểm định giá cho vay là 12.400.000.000 đồng.

Thông tin chi tiết về hồ sơ tài sản đảm bảo của khoản nợ bên đăng ký tham gia đấu giá xem trong ngày 21/9/2020 và ngày 22/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội – Phòng 402 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

Là khoản vay Công ty TNHH MTV Phú Hưng tại Agribank Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình theo các hợp đồng cấp tín dụng số 3009LAV201100150/HĐTD ký ngày 25/01/2011 và số 3009LAV201201632/HĐTD ký ngày 29/6/2012.

4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

-    Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH MTV Phú Hưng và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty TNHH MTV Phú Hưng, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 6.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Tiền đặt trước: 640.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi triệu đồng).

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 (Năm trăm nghìn) đồng/01 bộ hồ sơ.

- Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên từ giá khởi điểm.

6. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá:

Từ ngày 24/9/2020 đến ngày 25/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 16 giờ 00 phút ngày 28/9/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hợp danh Hưng Phát Hà Nội – Phòng 402 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

8. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/9/2020 đến hết 10h ngày 30/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

+ Số tài khoản: 1460-201-036275 mở tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 01/10/2020.

- Địa điểm: tại Phòng 403 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội – Phòng 402 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02462 592 974.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi