Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

11/02/2020

1. Tài sản cần bán đấu giá: 
Tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cụ thể như sau:
- Thửa đất: Số 88. Tờ bản đồ số: (BĐĐC)
- Mục đích sửu dụng: Đất ở tại đô thị
- Địa chỉ: Ngõ 43/71, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Diện tích: 45,2 m2 (Bằng chữ: Bốn mươi lăm phẩy hai mét vuông)
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng số 644/2007/HĐMBN lập tại phòng công chứng số 6 thành phố Hà Nộ ngày 01/12/2007.
- Tài sản gắn liền với đất: Công trình nhà ở 03 tầng
+ Tổng diện tích sàn: 135,6 m2
+ Kết cấu chính: Móng, khung, sàn mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ.
- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10111032388 do UBND thành phố Hà nội cấp ngày 12/05/2004 ( Hồ sơ gốc số: 5653-2004.QĐUB).
2. Giá khởi điểm: 3.758.536.000 đồng (Ba tỷ bẩy trăm năm mươi tám triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng).
3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
    - Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy đinh tại khảon 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản, và các tiêu chí như: Thời gian hoạt động (kinh nghiệm): Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên; có tối thiểu 02 đấu giá viên trở lên; Phương án đấu giá khả thi….
    - Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thông báo trên trang thông tin điện tử.
    - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu hoặc CMTND/CCCD.
    - Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
Phòng Tín dụng– Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 
Địa chỉ: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Băc Kạn, 
Điện thoại: 02093 871 551.
4. Thông tin chi tiết liên hệ:
- Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Băc Kạn, điện thoại: 02093 871 551.
- Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi