Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ

21/05/2020

1. Mô tả về tài sản:
Tài sản bán đấu giá là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Ông Lê Khánh Trình tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Tài sản đấu giá cụ thể như sau:
+ Quyền tài sản của Bên thế chấp (Ông Lê Khánh Trình) phát sinh từ hợp đồng mua bán ô tô giữa ông Nguyễn Văn Bộ cùng vợ là bà Bùi Thị Thọ và Ông Lê Khánh Trình số công chứng 9438 PX/2016/HĐMB, quyển số 01/VP/CC-SCC/HĐGD do công chứng viên Văn phòng công chứng Trần Thiết, TP Hà Nội chứng nhận ngày 22/9/2016, bao gồm các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán ô tô này. Thông tin cụ thể về xe ô tô:
- Số đăng ký: 197643 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 26/01/2010
- Biển số xe: 30X-5888
- Số khung: 66968; Số máy: 907602
+ Khách hàng đã bàn giao tài sản để xử lý nợ (Biên bản bàn giao TSBĐ ngày 16/01/2019).
+ Giá khởi điểm của tài sản: 648.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn).
+ Phương thức trả giá lên.
+ Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...)
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín...;
- Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp theo quy định tại thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.
+ Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh phải chứng thực);
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án đấu giá tài sản.
Lưu ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn. Chi nhánh Nam Hà Nội sẽ có thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được chọn; những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn.
2. Kế hoạch tổ chức đấu giá:
+ Thời gian: Sau 10 ngày kể từ ngày lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản.
+ Địa điểm: Phòng Khách hàng Hộ sản xuất và Cá nhân, địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà C3 Phương Liệt, đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội hoặc tại trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản.
Mọi thông tin liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, quý khách hàng liên hệ với Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, địa chỉ: Tòa nhà C3 Phương Liệt, đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội trong vòng 2 ngày kể từ ngày đăng thông báo (trong giờ hành chính). Sau thời gian trên, Agribank chi nhánh Nam Hà Nội sẽ thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định hiện hành. Điện thoại: 0243.8681510.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi