Agribank Nam Hà Nội đăng thông tin bán đấu giá tài sản số 453

22/04/2022

Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội đăng thông tin thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu, nội dung cụ thể như sau:

1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ:

- Bên nhận thế chấp là Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, bên thế chấp là Ông Lê Khánh Trình theo Hợp đồng thế chấp số công chứng 04410.16, quyển số 09 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/9/2016 ký giữa Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội và ông Lê Khánh Trình.

- Tài sản bảo đảm là tất cả các quyền tài sản của Bên Thế chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán ô tô số công chứng 9438/PX/2016/HĐMB, quyển số 01/VP/CC-SCC/HĐGD (Nhãn hiệu ô tô PORSCHE, số khung: WP1ZZZ9PZ9LA66968, số máy: M4801G907602, Biển kiểm soát: 30X-5888 theo đăng ký xe ô tô số 197643 do Phòng cảnh sát giao thông – CA thành phố Hà Nội cấp ngày 26/01/2010, đăng ký lần đầu ngày 26/01/2010).

2. Lý do thu giữ tài sản:

Để xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ do Ông Lê Khánh Trình không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết tại Hợp đồng tín dụng dẫn đến khoản vay đã bị quá hạn lâu ngày.

3. Thời gian thực hiện việc thu giữ tài sản bảo đảm:

Bắt đầu từ ngày 21/04/2022 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tòa nhà C3 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

5. Ông Lê Khánh Trình phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành thu giữ TSBĐ, nếu Ông Lê Khánh Trình có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội
Địa chỉ: Tòa nhà C3 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Số điện thoại: 024.38687091

Cán bộ phụ trách vụ việc:

- Ông Nguyễn Cảnh Tâm – P.Trưởng phòng KHHSX&CN - ĐT: 0374865514
- Bà Vũ Thị Chang - Cán bộ quản lý khoản vay - ĐT: 0968 567 138

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi