Agribank chi nhánh Hải Phòng thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

12/02/2020

1.  Tài sản đấu giá:

Đơn vị: Đồng

TT Tên tài sản Đặc điểm tài sản Giấy tờ tài sản Giá khởi điểm dự kiến
1 VINACOSHIP – 05- Số đăng ký: HP 4009 - Tên phương tiện: VINACOSHIP-05
- Số đăng ký: HP 4009
- Cấp phương tiện: VR – SII
- Năm và nơi đóng: 2015 - Nam Định 
- Chiều dài thiết kế: 58,98m
- Chiều dài lớn nhất: 60,20m
- Chiều rộng thiết kế: 8,60m 
- Chiều rộng lớn nhất: 8,78m
- Chiều cao mạn: 2,93m
- Chiều chìm: 2,59m
- Mạn khô: 0,348m
- Vật liệu vỏ: Thép
- Số lượng, kiểu, công suất máy chính và số máy: 1; SC15G500. 1CA2; 450; BOO4642.
- Trọng tải toàn phần, số lượng, người được phép chở, sức kéo, đẩy: 945 tấn
 
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 3727/ĐK được Sở giao thông vận tải thành phố Hải Phòng cấp ngày 07/08/2015 cho chủ sở hữu là Công ty Cổ phần hàng hải Việt Nam 3.000.000.000
2 VINACOSHIP – 06- Số đăng ký: HP 4094 - Tên phương tiện: VINACOSHIP-06
- Số đăng ký: HP 4094
- Cấp phương tiện: VR – SI
- Năm và nơi đóng: 2015 - Nam Định 
- Chiều dài thiết kế: 62,94m
- Chiều dài lớn nhất: 64,27m
- Chiều rộng thiết kế: 9,74m 
- Chiều rộng lớn nhất: 9,95m
- Chiều cao mạn: 3,49m
- Chiều chìm: 2,92m
- Mạn khô: 0,578m
- Vật liệu vỏ: Thép
- Số lượng, kiểu, công suất máy chính và số máy: 1;SC15G500CA2 ;450; G914B004711.
- Trọng tải toàn phần, số lượng, người được phép chở, sức kéo, đẩy: 1.289 tấn
 
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 3803/ĐK được Sở giao thông vận tải thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/12/2015 cho chủ sở hữu là Công ty Cổ phần hàng hải Việt Nam 3.850.000.000

2. Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ: 283 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Đầu mối liên  hệ: Bà Phạm Thị Thu Hà- Cán bộ pháp chế.
 ( Email: haphamthithu20@agribank.com.vn; Di động: 0869.393.668)
4. Tiêu chí lựa chọn:
Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tải khoản 4 điều 56 luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bán VAMC. 
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/ Sở tư pháp tỉnh công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
- Ưu tiên các tổ chức đấu giá có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá của VAMC, có trụ sở giao dịch chính tại TP. Hải Phòng hoặc tại tỉnh, thành phố nơi có tài sản bán đấu giá.
    5. Hồ sơ  đăng ký:
- Bản sao y hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).
    * Lưu ý:
    - Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.
    - Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
    - Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
Agribank Chi nhánh Hải Phòng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng Giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi