Agribank chi nhánh Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/07/2020

1. Thông tin tài sản đấu giá:     
Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Agribank CN TP Hải Phòng
    Tên tài sản, đặc điểm của tài sản: 
- Đặc điểm chung của tài sản: 
+ Thửa đất số: 161; Tờ bản đồ số : 03         
+ Địa chỉ thửa đất : Thôn ba, xã Hải Thành, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng (Nay là phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng)
+ Diện tích : 177,0 m2 (Bằng chữ : Một trăm bảy mươi bảy mét vuông).
+ Hình thức sử dụng đất : Sử dụng riêng: 177,0 m2  
+ Mục đích sử dụng : Đất ở khu dân cư nông thôn (nay là đất ở đô thị)
+ Thời gian sử dụng : Lâu dài, 
+ Nguồn gốc sử dụng : Đất do Ban kinh tế mới thành phố cấp năm 1985
    - Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH131978, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00614 KT-22Q1 do UBND huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng cấp ngày 05/02/2007 cho người sử dụng là ông Lê Văn Hùng. Ngày 15/01/2018 được Văn phòng đăng ký đất đai, sở Tài nguyên môi trường TP Hải Phòng- chi nhánh quận Dương Kinh ghi nhận chuyển nhượng cho ông Mạc Như Hưng.
    - Tài sản đấu giá đã được thẩm định tại Chứng thư định giá số 813/2020/CTTĐG-DONAVA ngày 30/06/2020 của Cty CP Giám định – Thẩm định Đông Nam Á
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.244.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng).
2. Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo tại trang thông tin điện tử của Agribank. 
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ: số 283 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Đầu mối liên  hệ: ông Vũ Hùng Tuấn - Cán bộ pháp chế.
 ( Email: tuanvuhung@agribank.com.vn; Di động: 0917541096)
4. Tiêu chí lựa chọn:
Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tải khoản 4 điều 56 luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, uy tín trong tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/ Sở tư pháp tỉnh công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
    5. Hồ sơ  đăng ký:
- Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá
- Số lượng dịch vụ đấu giá tài sản
- Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực, chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên)
- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có)
    * Lưu ý:  
    - Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.
    - Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
    - Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi