Agribank Chi nhánh Nam Am Đông Hải Phòng đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/08/2020

1.1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng 237,0 m2 đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số: 283, tờ bản đồ số: 11, tại địa chỉ: Thôn Tạ Ngoại 2, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;

1.2. Đặc điểm tài sản bán đấu giá:

Đặc điểm tài sản:

+ Thửa đất số: 283, tờ bản đồ số: 11;

+ Địa chỉ: Thôn Tạ Ngoại 2, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;

+ Diện tích: 237,0 m2

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 237,0m2; Sử dụng chung: Không m2.s

+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 200,0 m2, đất vườn: 37,0m2;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Giấy tờ tài sản:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 442978, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: CH 00113 do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo cấp ngày 24/9/2014 cho người sử dụng đất là ông Nguyễn Văn Đô và vợ là bà Nguyễn Thị Hương.

- Chất lượng tài sản đấu giá đã được thẩm định tại chứng thư thẩm định giá số: 410/2020/CTTĐG-VFAVIETNAM ngày 29/7/2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam.

1.3. Giá khởi điểm: 552.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn)

2. Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất 11h ngày 14/8/2020.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Am Đông Hải Phòng, địa chỉ: Thôn Nam Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

- Đầu mối liên  hệ: Ông Ngô Văn Công – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh.

(Email: Congngovan1@agribank.com.vn; Di động: 0975.030.640)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tải khoản 4 điều 56 luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:

- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bán VAMC.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/ Sở tư pháp tỉnh công bố.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Hồ sơ  đăng ký:

- Bản sao y hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá

- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).

Lưu ý:

- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Agribank Chi nhánh Nam Am Đông Hải Phòng sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank Chi nhánh Nam Am Đông Hải Phòng không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi