Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng thông báo bán đấu giá khoản nợ

01/12/2021

I. Bên có khoản nợ bán đấu giá:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Bắc Hải Phòng
Địa chỉ: Số 4 đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3746707
II. Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Khánh An
Địa chỉ: Số 34B Hoàng Ngọc Phách, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0965.588.958
III.    Khoản nợ bán đấu giá

1. Khoản nợ bán đấu giá, nguồn gốc, hiện trạng, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 
1.1. Bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng Sao Thủy đã ký kết với Agribank – chi nhánh Bắc Hải Phòng tại các Hợp đồng tín dụng số 2111-LAV-201600515/HĐTD ngày 09/11/2016; Hợp đồng tín dụng số 2111-LAV-201700360/HĐTD ngày 04/8/2017; Hợp đồng tín dụng số 2111-LAV-201900324 ngày 12/7/2019; Hợp đồng tín dụng số 2111-LAV-201900396 ngày 10/9/2019; Hợp đồng tín dụng số 2111-LAV-202000368 ngày 07/10/2020 và các theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 7831/HĐTC ngày 09/11/2016, số 7504/HĐTC/2017 ngày 04/8/2017 cùng các các văn bản thỏa thuận sửa đổi bổ sung HĐTC kèm theo.
1.2. Thông tin về tài sản đảm bảo cho khoản nợ:
Tài sản 1. Tàu vận tải biển, có đặc điểm như sau: Tên tàu: Sao Thủy 01- Hô hiệu/Số IMO: 3WKV/9348596; Loại tàu: Chở hàng tổng hợp; Cấp tàu: *VRH III; Trọng tải toàn phần (DW): 3,676 MT; Năm đóng: 2005; Nơi đóng: Việt Nam; Hoán cải 2019; Tổ chức đăng kiểm: Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số đăng ký: HP-GEN-001262-5 do Chi cục Hàng Hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp ngày 04/2/2020 cho chủ sở hữu là Công ty CP thiết kế và xây dựng Sao Thủy; 
Tài sản 2. Tàu vận tải biển, có đặc điểm như sau: Tên tàu: STC ATHENA- Hô hiệu/Số IMO: XVDS/9192026; Loại tàu: Chở hàng tổng hợp; Cấp tàu: *VRH; Trọng tải toàn phần: 6,205 MT; Năm đóng: 1999; Nơi đóng: Nhật Bản; Tổ chức đăng kiểm: Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký, số đăng ký: HP-GEN-000205-6 do Chi cục Hàng Hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp ngày: 15/8/2017 cho chủ sở hữu là Công ty CP thiết kế và xây dựng Sao Thủy.
Giá khởi điểm của khoản nợ là: 31.635.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí theo quy định của pháp luật
Tiền đặt trước: 5.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ tám trăm triệu đồng).
* Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).
* Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/01bộ
- Hình thức nộp: Nộp vào tài khoản số 2111555556555 của Công ty đấu giá hợp danh Khánh An – Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Bắc Hải Phòng.
Lưu ý: Khách hàng đã nộp tiền đặt trước phải cung cấp chứng từ nộp tiền trong thời hạn nộp tiền đặt trước, nếu thiếu sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá, hoặc trước ngày tổ chức đấu giá nếu khách hàng đề nghị rút tiền đặt trước và bảo lưu hồ sơ đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá và không chấp thuận bảo lưu hồ sơ tham gia đấu giá. 
1.3. Nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của các khoản nợ: Là khoản nợ ghi sổ có bảo đảm bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Phòng.
1.4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tài sản đảm bảo của khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng khoản nợ theo hiện trạng thực tế. Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank – chi nhánh Bắc Hải Phòng không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ần của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty đấu giá hợp danh Khánh An ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.
2. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ  từ ngày 24/11/2021 đến hồi 16 giờ 30 phút ngày 06/12/2021 (trong giờ hành chính).
3. Xem hồ sơ khoản nợ bán đấu giá: Từ ngày 29/11/2021 và ngày 30/11/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Khánh An.
4. Thời gian nộp tiền đặt trước và tiếp nhận phiếu trả giá: Từ ngày 02/12/2021 ngày 03/12 và đến 16 giờ 30 phút ngày 06/12/2021 (trong giờ hành chính).
5. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên. Đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
Dự kiến tổ chức phiên công bố giá khoản nợ vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 08/12/2021 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Khánh An hoặc tại địa điểm tổ chức đấu giá (thể hiện trên giấy mời tham gia đấu giá).
Kính mời các tổ chức, cá nhân (đáp ứng điều kiện khi tham gia đấu giá của luật đấu giá tài sản và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về mua bán nợ) có nhu cầu tham gia mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá liên hệ tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Khánh An - Số 34B Hoàng Ngọc Phách, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng - ĐT liên hệ: 0965.588.958./.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi