Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

07/04/2021

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Tân Phú.
 - Địa chỉ: số 126 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
1.2. Đại diện người có tài sản đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số: 851, Tờ bản đồ số 4; Diện tích: 1.213,9m2, Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Địa chỉ thửa đất: xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tài sản là ông Nguyễn Minh Khải.
- Giấy tờ pháp lý: GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 555535, số vào sổ cấp GCN: CH 00365 do Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/07/2016.
3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, hình thức và phương thức đấu giá tài sản:
-  Giá khởi điểm để đấu giá là: 34.534.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ năm trăm ba mươi bốn triệu đồng)./.
 (*) Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
-  Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
-  Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
- Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
4. Phương thức thanh toán:
Phương thức thanh toán: thanh toán trả ngay.
5. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp); 
b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;
d. Thù lao dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Các tiêu chí khác: 
Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá, trong trường hợp Agribank Chi nhánh Tân Phú/Agribank AMC LTD yêu cầu.
6. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm theo Bản mô tả năng lực kinh nghiệm và Phương án đấu giá tài sản.
- Văn bản chào thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá tài sản.
7. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện)
+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
+ Kết thúc: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Agribank/Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá trên website của Agribank/ Agribank AMC LTD (hoặc) trang thông tin điện tử chuyên nghành về đấu giá tài sản. 
- Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Đầu mối liên hệ: Ông Đinh Nguyên Toán (ĐTDĐ: 0283 9153323) 
Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức bán đấu giá được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi