Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá tài sản

27/11/2020

1. Tên tài sản:  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 240, tờ bản đồ số 31 địa chỉ: 21/4A Ấp Trung Chánh 2 , xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Tp.Hồ Chí Minh .
    Mô tả tài sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 627678, số vào sổ cấp GCN: CS 00012  do Sở Tài nguyên và Môi trường, TP.HCM cấp ngày 17/01/2017. 
1. Thửa đất:
a) Thửa đất số: 240                  -Tờ bản đồ số: 31  
b) Địa chỉ: 21/4A Ấp Trung Chánh 2 , xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Tp.Hồ Chí Minh.
c) Diện tích: 541,2 m2   ( Năm trăm bốn mươi mốt phẩy hai mét vuông)
d) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng
đ) Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị
e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài
g) Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
2. Nhà ở:
a) Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
b) Diện tích xây dựng: 204,9 m2, c) Diện tích sàn: 303,7 m2
d) Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
đ) Cấp ( hạng): -/- , e) Thời hạn sử dụng: -/-
         Ghi chú: Diện tích đất 73,3 m2 và diện tích nhà 12,0 m2 không phù hợp quy hoạch được công nhận.
2. Nơi có tài sản:  tại địa chỉ 21/4A Ấp Trung Chánh 2 , xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Tp.Hồ Chí Minh.
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 3, địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Giá khởi điểm: 13.219.200.000 đồng (Mười ba tỷ, hai trăm mười chín triệu, hai trăm nghìn đồng).(Theo công văn số 1516/NHNo3 – TD ngày 25/11/2020 của Agribank chi nhánh 3.)
Giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.
4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (năm trăm nghìn đồng).
5. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).  
6. Tiền đặt trước: 1.321.920.000 đồng (Một tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng) .Số tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam số: 1920201360346 tại  Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ : từ ngày 27/11/2020 đến ngày 15/12/2020 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: 781/C1 – C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có tài sản.
9. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
        - Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 27/11/2020 đến ngày 15/12/2020 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: 781/C1 – C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
    - Thời gian nộp tiền đặt trước:  từ ngày 15/12/2020 đến  ngày 17/12/2020 (trong giờ hành chính).
    - Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật đất đai năm 2013, Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
-    Bước 1: Nộp số tiền đặt trước: 1.321.920.000 đồng (Một tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng). Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.
-    Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.
-    Số tài khoản: 1920201360346 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành.
    Bước 2:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô).
    Biên bản hợp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
    Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
    Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
    Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
    Bản xác nhận xem tài sản ( theo mẫu)
    Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
Đối với cá nhân:
    CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô)
    Sổ hộ khẩu (bản phô tô)
    Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
    Bản xác nhận xem tài sản ( theo mẫu)
    Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
    Bước 3: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ. 
Lưu ý: 
- Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18/12/2020 tại  Văn phòng Công ty đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam – địa chỉ: 781/C1 – C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.
Để biết thông tin chi tiết liên hệ : 
    -  Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: 781/C1 – C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: 0397.430.217.
    - Phòng Tín dụng - Agribank Chi nhánh 3, địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Thắng, chức vụ: Cán bộ Tín dụng, số điện thoại: 098 619 31 68.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.   
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi