Agribank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ

21/09/2020

Agribank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ (nhận hồ sơ: chậm nhất 10 giờ 00 phút ngày 05/10/2020)

1. Tài sản bán đấu giá:

1/ Quyển sử dụng đất và tài sản gắng liền với đất là :

- Thửa 777, Tờ bản đồ số 18, địa chỉ: 28/8, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG988463 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 03/03/2017, vào sổ cấp GCN: CS01221, cập nhật đăng bộ ngày 21/05/2018.

- Giá khởi điểm của tài sản nêu trên là :  39.000.000.000 VND ( Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ đồng).

2/ Quyển sử dụng đất và tài sản gắng liền với đất là:

- Thửa 778, Tờ bản đồ số 18, địa chỉ: xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB762265 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 21/09/2015, vào sổ cấp GCN: CH00664, cập nhật đăng bộ ngày 27/06/2018.

- Giá khởi điểm của tài sản nêu trên là: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

+ Loại tài sản thế chấp : Bất động sản (Chi tiết tài sản bảo đảm theo liệt kê tại điểm d mục 1 phần II).

Tổng giá khởi điểm của tài sản nêu trên là: 79.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ đồng).

2. Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 10 giờ 00 phút ngày : 05/10/2020.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Trụ sở Agribank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: số 02A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38295734

- Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Trần Hồng Phúc – Người quản lý khoản vay (Di động: 0906391539); Phan Tuyết Loan – TP. KHDN ( Điện thoại: 0918225667).

4. Tiêu chí lựa chọn:   

Mọi tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:

- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản ở nông thôn, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bánVAMC.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp/Sở tư pháp thành phố công bố.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.

- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.

- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).

Lưu ý:

- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi