AMC thông báo đấu giá khoản nợ tại CN Hóc Môn

30/11/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn (Agribank Chi nhánh Hóc Môn).

- Địa chỉ: số 12 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ (có bảo đảm bằng tài sản) của ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo các hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201404143 ngày 15/09/2014; số 6140-LAV-201404144 ngày 24/09/2014; số 6140-LAV-201500515 ngày 13/02/2015 và số 6140-LAV-201500516 ngày 13/02/2015.

Thông tin về khoản nợ:

a. Giá trị ghi Giá trị ghi sổ khoản nợ của ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn tạm tính đến ngày 30/9/2019 là: 10.086.923.144đồng (dư nợ gốc: 7.000.000.000đồng, nợ lãi : 3.086.923.144 đồng), trong đó:

Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201404143 ngày 15/9/2014 là:

+ Dư nợ gốc: 4.679.900.000đồng;

+ Dư nợ lãi : 1.392.512.754đồng;

Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201404144 ngày 24/09/2014 là:

+ Dư nợ gốc: 331.400.000đồng;

+ Dư nợ lãi : 227.565.962đồng;

Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201500515 ngày 13/02/2015 là:

+ Dư nợ gốc: 994.700.000đồng;

+ Dư nợ lãi : 722.842.560đồng;

Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201500516 ngày 13/02/2015 là:

+ Dư nợ gốc: 994.000.000 đồng;

+ Dư nợ lãi : 744.001.868 đồng;.

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/10/2019 cho đến khi ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

3. Thông tin về tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 290467, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00207 do UBND H.Hóc Môn cấp ngày 27/8/2012.

a) Quyền sử dụng đất:

- Vị trí: thửa đất số 609 tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM

- Diện tích : 673,9m2;

- Hình thức sử dụng : sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng : + Đất ở đô thị: 195,3m2;

+ Đất trồng cây lâu năm khác: 478,6m2;

- Thời hạn sử dụng : Lâu dài, 50 năm;

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất, Công nhận Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

b) Nhà ở:

- Địa chỉ: 1/9 KP4, TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM

- DTXD: 172,3m2;

- DT sàn: 429m2;

- Kết cấu: 3 tầng, nhà hạng 3, tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT, sàn gỗ, mái ngói, mái tôn.

Tình trạng pháp lý:

- Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 6140-LCL-201401540 ngày 08/10/2014 công chứng tại Phòng Công chứng số 4, số công chứng: 038420, quyển số 10/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hóc Môn ngày 09/10/2014;

4. Hồ sơ pháp lý:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 290467, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00207 do UBND H.Hóc Môn cấp ngày 27/8/2012;

- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201404143 ngày 15/09/2014 giữa ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp với Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201404144 ngày 24/09/2014 giữa ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp với Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201500515 ngày 13/02/2015 giữa ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp với Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201500516 ngày 13/02/2015 giữa ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp với Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Hợp đồng thế chấp số 6140-LCL-201401540 ngày 08/10/2014 tại Phòng Công chứng số 4 – TP.HCM, số công chứng 038420 giữa ông Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp với Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 156/2019/HĐDV/AMC-CNHM ký ngày 29/10/2019, ký giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 26/2016/QĐKDTM-ST ngày 04/08/2016 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 1736/QĐ-CCTHADS ngày 19/03/2018 của Cục thi hành án dân sự huyện Hóc Môn.

Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

Hồ sơ kèm theo:

- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201404143 ngày 15/09/2014 giữa ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp với Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201404144 ngày 24/09/2014 giữa ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp với Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201500515 ngày 13/02/2015 giữa ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp với Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201500516 ngày 13/02/2015 giữa ông Lâm Văn Tấn và bà Đặng Thị Hiệp với Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

+ Chứng thư thẩm định giá số 0223/2020/CT-VATC ngày 28/02/2020 của Công ty CP thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu (VATC).

- Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

6. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 7.402.400.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, bốn trăm ngàn đồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá:

Ngày 30/11/2021 và ngày 01/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh Hóc Môn – Đ/c: 12 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. HCM hoặc Agribank AMC LTD – Đ/c: Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM.

Lưu ý: Người đăng ký xem khoản nợ đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 02/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Tiền đặt trước: 740.240.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng), tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 02/12/2021 (trong giờ hành chính)

- Hình thức nộp: chuyển vào số tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, theo số tài khoản: 6140.2010.20230 mở tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

10. Bước giá: 20.000.000 đồng.

11. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

11.1 Đối tượng tham gia đấu giá

+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá: là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật

+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.

11.2 Cách thức tham gia đấu giá.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 03/12/2021.

- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An- Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

13.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh);

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

13.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

- Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:

- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ (giá mua, bán khoản nợ). Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hóc Môn.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

14. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.

15. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3820.4858 - 0948.68.99.86

- Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (ĐTDĐ: 0978488480).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi