Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản

01/03/2021

1. Tài sản đấu giá và giấy tờ pháp lý của tài sản: 
Tài sản đấu giá là cụm 27 tài sản thế chấp, tổng diện tích: 73.377,1 m2 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh là tài sản thế chấp của các khách hàng: Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất và Xây Dựng Nam Hải, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hòa Thành, Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Mỹ Hưng, Công ty TNHH Ung Gia,  02 cá nhân Nguyễn Văn Tám và Thái Tú Mậu. Chi tiết từng tài sản xem Tại đây.

2. Hiện trạng các tài sản:
- Vị trí khu đất tọa lạc tại xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM, tổng diện tích 73.377,1 m2 đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần TM DV SX&XD Nam Hải, Công ty TNHH TM DV Hòa Thành , Công ty TNHH SX TM DV Tân Mỹ Hưng, Công ty TNHH Ung Gia, 02 cá nhân Thái Tú Mậu và Nguyễn Văn Tám.Trong đó:
+ 8.757 m2 đất thuộc loại: Chuyên dùng, nhà ở văn phòng và nhà kho. 
+ 22.228,9 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), đất lúa.
+ 6.358,6 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), đất lúa.
+ 11.438,6 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), đất lúa.
+ 5.321 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), đất lúa.
+ 4.087 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN).
+ 2.000 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN).
+ 13.186 m2 đất vườn, đất trồng cây lâu năm, đất lúa. 
3.  Pháp lý của các tài sản:
- Tài sản thứ 14: đã hết thời hạn sử dụng đất (thời hạn sử dụng đất đến năm 2017) nhưng chưa thể tiến hành gia hạn do UBND Huyện Bình Chánh đã có Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chi Minh-Trung Lương; Tổng diện tích thu hồi 351,2/2000m2, buộc Chủ tài sản giải phóng mặt bằng để bàn giao và nộp lại sổ đất cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện thủ tục nhận bồi thường và các thủ tục cấp sổ mới phần diện tích còn lại. 
- Tài sản thứ 17: đã hết thời hạn sử dụng đất (thời hạn sử dụng đến năm 2013). Ngân hàng đã hỗ trợ chủ sở hữu tài sản tiến hành xin gia hạn thời hạn sử dụng đất nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận vì trên đất có công trình xây dựng không phép, buộc phải tháo dỡ trả lại nguyên trạng.
- Tài sản thứ 25: trong 2017 Agribank chi nhánh Gia Định khởi kiện khách hàng ra Tòa án nhân dân Quận 3, Tòa đã ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 651/2018/QĐST-DS ngày 21/6/2018 trong đó có nội dung trong trường hợp Ông Nguyễn Văn Tám không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc thanh toán tiền vay cho Ngân hàng theo thỏa thuận này thì Agribank được quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp; Mặt khác Giấy chứng nhận QSDĐ đã hết hạn thời hạn sử dụng đất vào ngày 07/04/2017. Ngân hàng đã hỗ trợ chủ sở hữu tài sản tiến hành xin gia hạn thời hạn sử dụng đất nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận vì trên đất có công trình xây dựng không phép, buộc phải tháo dỡ trả lại nguyên trạng.
- Đối với 18 tài sản thế chấp được ký kết giữa Agribank Chi nhánh Gia Định và Bên thế chấp theo Hợp đồng ủy quyền thì 07 tài sản (Tài sản thứ 17;18;19;20;21;23;25), Hợp đồng ủy quyền đã hết hạn. Tuy nhiên, tại thời điểm Hợp đồng ủy quyền còn hiệu lực, Đại diện theo ủy quyền của các Chủ tài sản đã ký các Văn bản, Biên bản thỏa thuận với Ngân hàng về việc xử lý tài sản bảo đảm, các bên thống nhất cùng đồng ý ủy quyền cho Tổ chức bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá các tài sản theo quy định của pháp luật.
* Chú ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý của tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua đấu giá tài sản. Đối với những tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. 
4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 18/3/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. 
Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục từ ngày 01/3/2021 đến ngày 19/3/2021 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân – địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 
7. Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản: Tổng giá khởi điểm của 27 tài sản bán đấu giá là: 305.174.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, hai trăm nghìn đồng), giá khởi điểm của từng tài sản cụ thể như sau: 
-    Tài sản thứ 1: 69.553.300.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn). 
-    Tài sản thứ 2: 19.340.100.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, ba trăm bốn mươi triệu một trăm ngàn đồng chẵn). 
-    Tài sản thứ 3: 16.624.050.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, sáu trăm hai mươi tư triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). 
-    Tài sản thứ 4: 24.903.300.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ, chín trăm lẻ ba triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 5: 6.274.750.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 6: 711.550.000 đồng (Bằng chữ: bảy trăm mười một triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 7: 11.610.900.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, sáu trăm mười triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 8: 22.994.750.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 9: 7.277.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 10: 3.493.150.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm chín mươi ba triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 11: 4.140.100.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm bốn mươi triệu, một trăm ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 12: 3.169.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 13: 14.263.300.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 14: 8.085.450.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 15: 22.946.300.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 16: 2.032.050.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm ba mươi hai triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 17: 7.483.150.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm tám mươi ba triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 18: 1.675.800.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 19: 1.680.550.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 20: 21.857.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 21: 3.048.550.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 22: 5.294.350.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ,  hai trăm chín mươi tư triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 23: 7.762.450.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 24: 11.463.650.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 25: 3.840.850.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 26: 2.129.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn).
-     Tài sản thứ 27: 1.519.050.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm mười chín triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

 Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí; thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.
  Tài sản được bán theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy. Không bán riêng từng tài sản.
8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ.
9. Tiền đặt trước: 30.517.420.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, năm trăm mười bảy triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng). 
10. Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) cho 27 tài sản. Bước giá cụ thể cho từng tài sản tương đương tỷ lệ giá khởi điểm của từng tài sản.
11. Thời gian nộp tiền đặt trước và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
11.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17/3/2021; Ngày 18/3/2021 và ngày 19/3/2021. 
    Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân.
    Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân.
    Số tài khoản: 1900201452348 tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.
11.2. Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.
11.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Đối với tổ chức:
    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao y có chứng thực có giá trị trong 6 tháng).
    Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
    Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
    Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
    Chứng từ gốc đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước). 
    Xác nhận xem tài sản đấu giá.
    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
Ghi chú: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
Đối với cá nhân:
    CMND của người tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực gần nhất).
    Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực còn thời hạn trong 6 tháng gần nhất).
    Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu). 
    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
    Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước). 
    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
    Xác nhận xem tài sản đấu giá.
Ghi chú: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
12. Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
- Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá tài sản phải ký hợp đồng mua bán tài sản đã đấu giá thành với bên có tài sản đấu giá.
- Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản cụ thể như sau:
Toàn bộ số tiền trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước), người mua nộp vào tài khoản số 1900201452348 đứng tên Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân mở tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn. 
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền bán tài sản, Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân chuyển cho Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn toàn bộ số tiền bán tài sản để Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn tiến hành xử lý thu hồi nợ (Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn trừ đi các nghĩa vụ tài chính như thuế, phí, thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của pháp luật).
- Địa điểm và phương thức thanh toán: Người tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân mở tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn: số tài khoản 1900201452348 (địa chỉ bên A: số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).
13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
-    Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22/3/2021.
-    Địa điểm: Tại Hội trường lầu 1, số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
-    Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.
-    Bán chung các tài sản trong một phiên đấu giá.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân – địa chỉ: Số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 028 35350590/ 0981253523.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi