Agribank AMC thông báo đấu giá tài sản

20/01/2020

1. Tài sản đấu giá và giấy tờ pháp lý của tài sản: 
Tài sản đấu giá là cụm 27 tài sản thế chấp, tổng diện tích: 73.377,1 m2 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh là tài sản thế chấp của các khách hàng: Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất và Xây Dựng Nam Hải, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hòa Thành, Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Mỹ Hưng, Công ty TNHH Ung Gia,  02 cá nhân Nguyễn Văn Tám và Thái Tú Mậu. Chi tiết từng tài sản xem Tại đây

2.  Hiện trạng các tài sản:
-    Vị trí khu đất tọa lạc tại xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM, tổng diện tích 73.377,1 m2 đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần TM DV SX&XD Nam Hải, Công ty TNHH TM DV Hòa Thành , Công ty TNHH SX TM DV Tân Mỹ Hưng, Công ty TNHH Ung Gia, 02 cá nhân Thái Tú Mậu và Nguyễn Văn Tám.Trong đó:
+ 8.757 m2 đất thuộc loại: Chuyên dùng, nhà ở văn phòng và nhà kho, chủ tài sản Công ty Nam Hải (Người đại diện: Ưng Văn Thông)
+ 22.228,9 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), đất lúa, chủ tài sản Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu.
+ 6.358,6 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), đất lúa, chủ tài sản đứng tên nhiều người, Ông Ưng Văn Thông; Bà Thái Tú Mậu được ủy quyền.
+ 11.438,6 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), đất lúa, chủ tài sản Ông Huỳnh Văn Tám, Bà Châu Thị Loan.
+ 5.321 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), đất lúa, chủ tài sản đứng tên nhiều người Ông Huỳnh Văn Tám được ủy quyền.
+ 4.087 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN) chủ tài sản đứng tên nhiều người Ông Lâm Văn Hóa được ủy quyền.
+ 2.000 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN) chủ tài sản Bà Huỳnh Thụy Mỹ Tâm, Ông Phan Giang Hải được ủy quyền.
+ 13.186 m2 đất vườn, đất trồng cây lâu năm, đất lúa; Chủ tài sản đứng tên nhiều người, Ông Ưng Văn Thông được ủy quyền.
3.    Pháp lý của các tài sản:
-    Tài sản thứ 14: đã hết thời hạn sử dụng đất (thời hạn sử dụng đất đến năm 2017) nhưng chưa thể tiến hành gia hạn do UBND Huyện Bình Chánh đã có Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chi Minh-Trung Lương; Tổng diện tích thu hồi 351,2/2000m2, buộc Chủ tài sản giải phóng mặt bằng để bàn giao và nộp lại sổ đất cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện thủ tục nhận bồi thường và các thủ tục cấp sổ mới phần diện tích còn lại. 
-    Tài sản thứ 17: đã hết thời hạn sử dụng đất (thời hạn sử dụng đến năm 2013). Ngân hàng đã hỗ trợ chủ sở hữu tài sản tiến hành xin gia hạn thời hạn sử dụng đất nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận vì trên đất có công trình xây dựng không phép, buộc phải tháo dỡ trả lại nguyên trạng.
-    Tài sản thứ 25: trong 2017 Agribank chi nhánh Gia Định khởi kiện khách hàng ra Tòa án nhân dân Quận 3, Tòa đã ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 651/2018/QĐST-DS ngày 21/6/2018 trong đó có nội dung trong trường hợp Ông Nguyễn Văn Tám không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc thanh toán tiền vay cho Ngân hàng theo thỏa thuận này thì Agribank được quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp; Mặt khác Giấy chứng nhận QSDĐ đã hết hạn thời hạn sử dụng đất vào ngày 07/04/2017. Ngân hàng đã hỗ trợ chủ sở hữu tài sản tiến hành xin gia hạn thời hạn sử dụng đất nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận vì trên đất có công trình xây dựng không phép, buộc phải tháo dỡ trả lại nguyên trạng.
-    Đối với 18 tài sản thế chấp được ký kết giữa Agribank Chi nhánh Gia Định và Bên thế chấp theo Hợp đồng ủy quyền thì 07 tài sản (Tài sản thứ 17;18;19;20;21;23;25), Hợp đồng ủy quyền đã hết hạn. Tuy nhiên, tại thời điểm Hợp đồng ủy quyền còn hiệu lực, Đại diện theo ủy quyền của các Chủ tài sản đã ký các Văn bản, Biên bản thỏa thuận với Ngân hàng về việc xử lý tài sản bảo đảm, các bên thống nhất cùng đồng ý ủy quyền cho Tổ chức bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá các tài sản theo quy định của pháp luật.
* Chú ý:     Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý của tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua đấu giá tài sản. Đối với những tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu.

Kèm theo những giấy tờ sau:
Công ty Cổ phần TM DV SX&XD Nam Hải 
- Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV201101004/HĐTD ngày 29/07/2011 ký kết giữa Công ty Cổ phần TM DV SX&XD Nam Hải với Agribank chi nhánh Gia Định;
- Các Hợp đồng thế chấp số 6400-LCL-200803459 ngày 18/11/2008; số 6400-LCL-200900314 ngày 12/02/2009; số 6400-LCL-200900519 ngày 11/03/2009; số 6400-LCL-200900617 ngày 23/03/2009; số 6400-LCP-201001624 ngày 18/11/2010; số 6400-LCP-201001625 ngày 18/11/2010; số 6400-LCP-201001667 ngày 25/11/2010; số 6400-LCP-201100095 ngày 27/01/2011; số 6400-LCP-201100096 ngày 27/01/2011; số 6400-LCP-201100161 ngày 21/02/2011; số 6400-LCP-201100445 ngày 08/04/201; số 6400-LCP-201100958 ngày 04/08/2011; số 6400-LCP-201300176 ngày 28/01/2013 đã ký giữa các chủ tài sản/người được ủy quyền với Agribank chi nhánh Gia Định để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần TM DV SX&XD Nam Hải.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Ông Cao Văn Hai, bà Kiều Nguyệt Hớn với bên được ủy quyền là Ông Lâm Văn Hóa, số công chứng 10395, quyển số 05/TP/CC-SCC-HĐGD, ngày công chứng 30/05/2011.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Bà Cao Thị Hà, bà Cao Ngọc Hạnh, bà Cao Kim Huyền với bên được ủy quyền là Ông Lâm Văn Hóa, số công chứng 15560, quyển số 08/TP/CC-SCC-HĐGD, ngày công chứng 12/08/2011.

- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Bà Huỳnh Thụy Mỹ Tâm với bên được ủy quyền là Ông Phan Giang Hải, số công chứng 02004, quyển số 01, ngày công chứng 24/01/2013.
Công ty TNHH TM DV Hòa Thành
- Hợp đồng tín dụng số 6400LAV201201250 ngày 02/10/2012 ký kết giữa Công ty TNHH TM DV Hòa Thành với Agribank chi nhánh Gia Định;
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6400-LCP-201001379 ngày 08/10/2010 ký giữa Ông Ưng Văn Thông với Agribank chi nhánh Gia Định để đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH TM DV Hòa Thành.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Ông Tạ Văn Xem, Bà Huỳnh Thị Thu Vân với bên được ủy quyền là Ông Ưng Văn Thông, số công chứng 20622, quyển số 11 TP/CC-SCC/HĐGD, ngày công chứng 16/11/2009.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Ông Cái Văn Nhứt, Bà Phạm Yến Phượng, Bà Cái Thị Thanh Phương, Ông Cái Thanh Điền, Bà Cái Thị Thanh Vân, Ông Cái Thanh Đạt với bên được ủy quyền là Ông Ưng Văn Thông, số công chứng 06630, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD, ngày công chứng 26/04/2010.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh với bên được ủy quyền là Ông Ưng Văn Thông, số công chứng 07918, quyển số 05 TP/CC-SCC/HĐGD, ngày công chứng 14/05/2010.
    Công ty TNHH SX TM DV Tân Mỹ Hưng
- Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-201100818/HĐTD ngày 10/06/2011 ký kết giữa Công ty TNHH SX TM DV Tân Mỹ Hưng với Agribank chi nhánh Gia Định;
- Hợp đồng thế chấp của bên thứ ba số 6400-LCP-201000528 ngày 27/04/2010 và Hợp đồng thế chấp của bên thứ ba sửa đổi ký giữa Ông Ưng Văn Thông với Agribank chi nhánh Gia Định để đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH SX TM DV Tân Mỹ Hưng;
- Hợp đồng thế chấp của bên thứ ba số 6400-LCP-201000386 ngày 07/04/2010 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung thế chấp của bên thứ ba ký ngày 10/06/2011 giữa ông Huỳnh Văn Tám, Bà Châu Thị Loan với Agribank chi nhánh Gia Định để đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH SX TM DV Tân Mỹ Hưng.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Ông Nguyễn Tấn Trung, Bà Trần Thị Ngọc Nga với bên được ủy quyền là Ông Ưng Văn Thông, số công chứng 20623, quyển số 11 TP/CC-SCC/HĐGD, ngày công chứng 16/11/2009.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Ông Nguyễn Tấn Trung, Bà Trần Thị Ngọc Nga với bên được ủy quyền là Ông Ưng Văn Thông, số công chứng 20624, quyển số 11 TP/CC-SCC/HĐGD, ngày công chứng 16/11/2009.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Ông Nguyễn Tấn Trung, Bà Trần Thị Ngọc Nga với bên được ủy quyền là Ông Ưng Văn Thông, số công chứng 20625, quyển số 11 TP/CC-SCC/HĐGD, ngày công chứng 16/11/2009.
Công ty TNHH Ung Gia
- Hợp đồng cấp tín dụng số 6400-LAV-201200507 ngày 07/05/2012 ký kết giữa Công ty TNHH Ung Gia với Agribank chi nhánh Gia Định;
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6400-LCP-201001678 ngày 30/11/2010 ký giữa ông Ưng Văn Thông (đại diện theo ủy quyền) với Agribank chi nhánh Gia Định để đảm bảo cho khoản vay của  Công ty TNHH Ung Gia.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Bà Nguyễn Kim Hoa; Ông Kiều Công Vũng; Bà Kiều Thị Phong Lan; Ông Đặng Thạch Bàng; Bà Nguyễn Thị Ngọc Bình với bên được ủy quyền: Công ty CP TM DV SX &XD Nam Hải - Người đại diện: Ưng Văn Thông, số công chứng 3604, quyển số 03 TP/CC-SCC/HĐGD, ngày công chứng 13/03/2009.
Bà Thái Tú Mậu
- Hợp đồng cấp tín dụng số 6400-LAV-201200287/HĐTD  ngày 20/03/2012 ký kết giữa Bà Thái Tú Mậu với Agribank chi nhánh Gia Định;
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6400-LCP-201200311 ngày 20/03/2012 ký giữa ông Ưng Văn Thông với Agribank chi nhánh Gia Định để đảm bảo cho khoản vay của Bà Thái Tú Mậu.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Ông Nguyễn Minh Thông, bà Đặng Thị Kim Lan với bên được ủy quyền là Ông Ưng Văn Thông, số công chứng 06561, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD, ngày công chứng 24/04/2010.
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Ông Nguyễn Minh Thông, bà Đặng Thị Kim Lan với bên được ủy quyền là Ông Ưng Văn Thông, số công chứng 06560, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD, ngày công chứng 24/04/2010.
Ông Nguyễn Văn Tám
- Hợp đồng cấp tín dụng số 6400-LAV-201201578/HĐTD  ngày 29/11/2012 ký kết giữa Ông Nguyễn Văn Tám với Agribank chi nhánh Gia Định;
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6400-LCP-201201378  ngày 30/11/2012 ký giữa ông Ưng Văn Thông với Agribank chi nhánh Gia Định để đảm bảo cho khoản vay của Ông Nguyễn Văn Tám;
- Hợp đồng ủy quyền giữa bên ủy quyền là Ông Phan Giang Hải, Bà Trần Thị Mỹ Linh với bên được ủy quyền là Ông Ưng Văn Thông, số công chứng 31327, quyển số 11, ngày công chứng 19/11/2012.
4.    Nơi có tài sản đấu giá: Tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
5.    Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 08/01/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. 
Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
6.    Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục từ 8 giờ 30 phút ngày 02/01/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/01/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân – địa chỉ: Số 385D Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 
7.    Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản: Tổng giá khởi điểm của 27 tài sản bán đấu giá là: 460.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn), giá khởi điểm của từng tài sản cụ thể như sau: 
-    Tài sản thứ 1: 104.841.360.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn.) 
-    Tài sản thứ 2: 29.152.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn.) 
-    Tài sản thứ 3: 25.057.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.) 
-    Tài sản thứ 4: 37.537.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 5: 9.457.500.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 6: 1.072.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 7: 17.501.250.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, năm trăm lẻ một triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 8: 34.661.250.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 9: 10.968.750.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 10: 5.265.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 11: 6.240.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 12: 4.777.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 13: 21.498.750.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 14: 12.187.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 15: 34.588.411.042 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm mười một ngàn, không trăm bốn mươi hai đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 16: 3.061.588.958 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm tám mươi tám ngàn, chín trăm năm mươi tám đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 17: 11.280.635.140 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm tám mươi triệu, sáu trăm ba mươi lăm ngàn, một trăm bốn mươi đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 18: 2.526.862.271 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi hai ngàn, hai trăm bảy mươi mốt đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 19: 2.532.502.589 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu, năm trăm lẻ hai ngàn, năm trăm tám mươi chín đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 20: 32.946.300.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 21: 4.592.700.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 22: 7.980.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 23: 11.700.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, bảy trăm triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 24: 17.279.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 25: 5.792.640.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 26: 3.211.529.230 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm mười một triệu, năm trăm hai mươi chín ngàn, hai trăm ba mươi đồng chẵn)
-    Tài sản thứ 27: 2.288.470.770 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn, bảy trăm bảy mươi đồng chẵn)

    Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí; thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.
8.    Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ.
Lưu ý: Vì bất cứ lý do gì (khách quan hay chủ quan) đơn vị tổ chức đấu giá không hoàn lại tiền đã mua hồ sơ.
9.    Tiền đặt trước: 46.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ đồng chẵn), tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá tài sản. 
10.    Bước giá: mức chênh lệch tối thiểu 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) cho 27 tài sản. Bước giá cụ thể cho từng tài sản tương đương tỷ lệ giá khởi điểm của từng tài sản.
11.     Thời gian nộp tiền đặt trước và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
11.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8 giờ 30 phút ngày 15/01/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/01/2020 (trong giờ hành chính). 
    Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân.
    Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân.
    Số tài khoản: 1900201452348 tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.
11.2. Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.
11.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Đối với tổ chức:
    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao y có chứng thực có giá trị trong 6 tháng).
    Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
    Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
    Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
    Chứng từ gốc đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước). 
    Xác nhận xem tài sản đấu giá.
    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
Ghi chú: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
Đối với cá nhân:
    CMND của người tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực gần nhất).
    Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực còn thời hạn trong 6 tháng gần nhất).
    Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu). 
    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
    Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước). 
    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
    Xác nhận xem tài sản đấu giá.
Ghi chú: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
12.    Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
-    Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người đấu giá tài sản phải ký hợp đồng mua bán tài sản đã đấu giá thành với bên có tài sản đấu giá.
-    Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản cụ thể như sau:
Toàn bộ số tiền trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước), người mua nộp vào tài khoản số 1900201452348 đứng tên Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân mở tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn. 
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền bán tài sản, Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân chuyển cho Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn toàn bộ số tiền bán tài sản để Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn tiến hành xử lý thu hồi nợ (Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn trừ đi các nghĩa vụ tài chính như thuế, phí, thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của pháp luật).
-    Địa điểm và phương thức thanh toán: Người tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân mở tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn: số tài khoản 1900201452348 (địa chỉ  bên A: số  28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).
13.    Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
-    Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20/01/2020.
-    Địa điểm: Tại Hội trường lầu 1, số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
14.    Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
-    Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.
-    Bán chung các tài sản trong một phiên đấu giá.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân – địa chỉ: Số 385D Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 028.3836.0829.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi