Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản

28/04/2021

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân 
- Địa chỉ trụ sở: Số 53/67/4 đường số 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh. 
- Văn phòng giao dịch: Số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
2. Người có tài sản đấu giá:
- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, Địa chỉ: số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Đại diện người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
3. Tài sản đấu giá và giấy tờ pháp lý của tài sản: 
Tài sản đấu giá là cụm 24 tài sản thế chấp, tổng diện tích: 67.653,1 m2 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh là tài sản thế chấp của các khách hàng: Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất và Xây Dựng Nam Hải, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hòa Thành, Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Mỹ Hưng, Công ty TNHH Ung Gia, cá nhân Thái Tú Mậu. Chi tiết từng tài sản xem Tại đây.

* Chú ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý của tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua đấu giá tài sản. Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá. Đối với những tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu.
4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 27/04/2021 đến ngày 06/5/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. 
Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục từ ngày 27/04/2021 đến ngày 07/05/2021 (trong giờ hành chính – trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định) tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân – địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 
Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản: Tổng giá khởi điểm của 24 tài sản bán đấu giá là: 290.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tỷ đồng), giá khởi điểm của từng tài sản cụ thể như sau: 
-    Tài sản thứ 1: 70.101.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, một trăm lẻ một triệu đồng chẵn). 
-    Tài sản thứ 2: 19.687.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn). 
-    Tài sản thứ 3: 16.921.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn). 
-    Tài sản thứ 4: 25.349.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 5: 6.388.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 6: 725.000.000 đồng (Bằng chữ: bảy trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 7: 11.819.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, tám trăm mười chín triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 8: 23.406.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, bốn trăm linh sáu triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 9: 7.407.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm linh bảy triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 10: 3.556.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 11: 4.214.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm mười bốn triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 12: 3.226.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 13: 14.519.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, năm trăm mười chín triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 14: 23.330.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 15: 2.066.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 16: 1.704.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 17: 1.709.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm lẻ chín triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 18: 22.243.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 19: 3.102.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm lẻ hai triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 20: 5.359.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 21: 7.860.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 22: 11.610.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, sáu trăm mười triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 23: 2.159.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi chín triệu đồng chẵn).
-    Tài sản thứ 24: 1.540.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

    Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí; thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.
     Tài sản được bán theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy. Không bán riêng từng tài sản.
7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ.
8. Tiền đặt trước: 29.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ đồng). 
9. Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng) cho 24 tài sản. Bước giá cụ thể cho từng tài sản tương đương tỷ lệ giá khởi điểm của từng tài sản.
10. Thời gian nộp tiền đặt trước và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
10.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05/5/2021; Ngày  06/5/2021 và ngày  07/5/2021. 
    Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân.
    Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân.
    Số tài khoản: 1900201452348 tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.
10.2. Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.
10.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:
Đối với tổ chức:
    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao y có chứng thực có giá trị trong 6 tháng).
    Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
    Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
    Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
    Chứng từ gốc đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước). 
    Xác nhận xem tài sản đấu giá.
    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật. (Khoản 1 Điều 193 chương XI luật Đất đai số: 45/2013/QH 13: “Có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án”).
Ghi chú: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
Đối với cá nhân:
    CMND của người tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực gần nhất).
    Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực còn thời hạn trong 6 tháng gần nhất).
    Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu). 
    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
    Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước). 
    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật. (Khoản 1 Điều 193 chương XI luật Đất đai số: 45/2013/QH 13: “Có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án”).
    Xác nhận xem tài sản đấu giá.
Ghi chú: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
11. Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
- Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản cụ thể như sau:
Toàn bộ số tiền trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước), người mua nộp vào tài khoản số 1900201452348 đứng tên Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân mở tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn. 
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền bán tài sản, Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân chuyển cho Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn toàn bộ số tiền bán tài sản để Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn tiến hành xử lý thu hồi nợ (Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn trừ đi các nghĩa vụ tài chính như thuế, phí, thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của pháp luật).
- Địa điểm và phương thức thanh toán: Người tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân mở tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn: số tài khoản 1900201452348 (địa chỉ bên A: số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).
12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10/ 05/2021.
- Địa điểm: Tại Hội trường lầu 1, số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.
- Không bán riêng từng tài sản.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Đỉnh Tân – địa chỉ: Số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 028 35350590/ 0981253523.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi